Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prebieha hravé vzdelávanie

VEDA NA DOSAH

Denný detský tábor Univerzita bez hraníc chce hravou formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí.

Univerzita bez hraníc. Zdroj: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Denný detský tábor Univerzita bez hraníc, ktorý je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, sa koná v tomto roku od 10. do 14. júla 2023. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) organizuje tábor počas letných prázdnin už po 13. raz.

Rovnosť vo vzdelávaní

V tomto roku bude na UPJŠ študovať 46 detí. Vedenie UPJŠ v Košiciach zastáva myšlienku rovnosti v procese vzdelávania a to znamená, že všetky deti majú rovnaké právo na kvalitné štúdium bez ohľadu na životnú situáciu, rodinné zázemie či finančné možnosti. Preto sa na každom ročníku Univerzity bez hraníc zúčastňujú aj deti z centier pre deti a rodiny z Košíc a okolia.

V tomto ročníku prijali dve deti z Centra pre deti a rodiny na Uralskej 1 v Košiciach a dve deti z Centra pre deti a rodiny v Košickej Novej Vsi. „Je veľmi dôležité, aby sa do programu a kolektívu účastníkov Univerzity bez hraníc zapojili aj deti z centier pre deti a rodiny, čím sa im snažíme ukázať, že štúdium má zmysel pre ich budúcnosť a každý má právo na vzdelanie bez ohľadu na svoj pôvod, vek, pohlavie, rodinné zázemie, náboženské a politické presvedčenie a iné faktory,“ vysvetlila prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Deti cvičia umelé dýchanie.

Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Cieľom je prilákať deti k vede a vzdelaniu

Cieľom Univerzity bez hraníc je hravou formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti už v mladom veku tak, aby sa z nich postupným štúdiom v budúcnosti stali skvelí odborníci v oblastiach lekárskych, prírodovedných a humanitných vied. Účastníci denného tábora zároveň majú možnosť využiť obdobie letných prázdnin zmysluplne.

„Všestrannosť a originálnosť programu je výsledkom poctivej prípravy našich pedagógov a odborných zamestnancov, ktorým patrí úprimné poďakovanie, rovnako ako aj celému organizačnému tímu, ktorý zabezpečuje bezproblémový priebeh detského tábora, a partnerom, ktorí podporili tento projekt. Vzbudzovať v deťoch túžbu po poznaní, viesť ich ku kritickému mysleniu a otvorenej slobodnej diskusii je to, čo nás na tomto projekte teší a motivuje najviac,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Deti navštívia všetkých päť fakúlt

Pre deti je pripravený kontinuálny program na všetkých piatich fakultách UPJŠ. V pondelok dostali od našich odborníkov rady a tipy, ako sa môžeme správať ekologickejšie a prispieť tak k ochrane nášho životného prostredia a našej planéty. Kolektív z Fakulty verejnej správy UPJŠ naučil deti, ako by malo vyzerať inteligentné a udržateľné mesto budúcnosti. V Univerzitnej knižnici si malí vysokoškoláci zaspomínali na knihy, ktoré už prečítali.

V utorok sa program presunie na Lekársku fakultu UPJŠ, kde sa deti dozvedia, čo by nemalo chýbať v nijakej lekárničke, vytvoria si vlastnú chemickú záhradku, uvidia ľudské telo z inej perspektívy a spoznajú svoje baktérie. V stredu sa bude riešiť simulovaný súdny spor na Právnickej fakulte UPJŠ a odborní zamestnanci z Botanickej záhrady UPJŠ naučia deti niečo nové o rastlinách. Predposledný deň deti strávia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ výrobou kaleidoskopu, skúmaním tých najmenších živočíchov pod mikroskopom či odhaľovaním tajomného sveta chémie.

Pred tým, než účastníkom tábora vedenie univerzity slávnostne odovzdá diplomy na promóciách za prítomnosti rodičov a ďalších členov rodiny, si vyskúšajú štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ. Dozvedia sa, aké to je pracovať v printových a elektronických médiách, ako môže všímavosť pomôcť v každodennom živote, čo všetko so sebou prináša svet sociálnej práce alebo čo je úlohou politológa. Vzdelávací program bude vyvážený športovými aktivitami, ktoré pre deti pripravili pedagógovia a študenti z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ od utorka do štvrtka.

Zdroj: TS UPJŠ v Košiciach

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky