Značka: paleontológia

Čo nám piesky taja

Piesok je všade okolo nás. Priniesli sme si ho domov vo vreckách, vo vlasoch aj v topánkach z pieskoviska na sídlisku, z pláže,...

| VEDA NA DOSAH

Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov

Veľké zvraty životných podmienok pred 200 miliónmi rokov neprežili relikty prvohorných tvorov.

| Marta Bartošovičová

Video: Mraky nad jurským parkom

V jurskom období vývoja Zeme ovládli takmer celú našu planétu najväčšie a najznámejšie tvory, aké kedy žili. Porozprávali sme si o...

| VEDA NA DOSAH

Jozef Michalík: Paleontológia je oknom do priepastne dávnej histórie pravekých svetov

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., je slovenský vedec, geológ a paleontológ, vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied...

| Marta Bartošovičová

Unikátne objavy košických paleontológov v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Kamenný herbár je výstava organizovaná Botanickou záhradou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Centrom interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ...

| VEDA NA DOSAH

Objav ikonického pravtáka – nový druh Archaeopteryxa

Viac ako 120 rokov bol Archaeopteryx považovaný za ikonickú skamenelinu dokazujúcu pôvod vtákov z dinosaurov. Existenciu tohto tvora dokazuje dvanásť nekompletných...

| VEDA NA DOSAH

Čas liahnutia dinosaurov

Je vôbec možné, aby súčasná veda dokázala rozlúsknuť tento tvrdý prehistorický oriešok?

| VEDA NA DOSAH

Prvá fosília amonita

Fosílie (z latinského fosilis – to, čo je vykopané) sú pozostatky pravekých organizmov, odtlačky tiel týchto organizmov a ich stopy, ktoré...

| VEDA NA DOSAH

Zobudenie po štvrť miliarde rokov

Pachypleurosaurius je najstarší plaz Slovenska. Pochádza z obdobia druhohôr, geologického stredoveku Zeme, a odkrýva stratený svet praveku našej krajiny. Najstarší...

| VEDA NA DOSAH

Dosiaľ neznámy výskyt štvornožcov na našom území potvrdil paleontológ UK v Bratislave

Len nedávno sa podpísal pod unikátny objav plaza starého 47 miliónov rokov, ktorý sa mu spolu s kolektívom spolupracovníkov podaril v...

| VEDA NA DOSAH