Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Mraky nad jurským parkom

VEDA NA DOSAH

V jurskom období vývoja Zeme ovládli takmer celú našu planétu najväčšie a najznámejšie tvory, aké kedy žili. Porozprávali sme si o vrcholoch a krízach života dinosaurov, ale aj o tom, prečo napriek mnohým novým faktom a poznatkom o tejto dobe, vieme stále málo o ich vtedajšom svete.

Jurské obdobie bolo kľúčovou dobou rozvoja druhohorného života na Zemi. Pred dvesto miliónmi rokov skončila epocha suchej triasovej klímy a na Zemi prevládlo mokré, pomerne teplé podnebie. Veľké zvraty životných podmienok neprežili posledné relikty prvohorných tvorov ani väčšina krokodílovitých archosaurov, ktoré vládli povrchu kontinentov. Moci sa tak mohli ujať dinosaury, ktoré sa vedeli prispôsobiť životu v najrôznejších prostrediach od rovníka až po polárne kraje, na náhorných planinách, v lesoch, riečnych dolinách, jazerných kotlinách i na morských pobrežiach. Čoskoro ovládli suchú zem, vodu i vzduch a viaceré z nich sa stali najväčšími tvormi, aké kedy na suchej zemi žili. Napriek veľkej popularite tvorov z tejto doby sa stále objavujú nové fakty a poznatky, z ktorých vysvitá, ako málo vieme o vtedajšom svete. Vymreli skutočne všetky dinosaury? V koľkých bioprovinciách žili? Ako ovplyvňovala vtedajší svet vnútorná dynamika Zeme? Ako na vývoj podnebia i suchej zeme vplýval režim oceánskych prúdení? Aký účinok na živý svet mali zrážky Zeme s kozmickými telesami dopadajúcimi na jej povrch?

Kto je Jozef Michalík

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. je významný slovenský vedec, geológ a paleontológ z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave. Je jedným z prvých slovenských vedcov, ktorí objavili odtlačky stôp dinosaurov v našich Vysokých Tatrách. Predmetom jeho vedeckého záujmu je v súčasnosti výskum triasovo-jurského masového vymierania pred vyše 200 miliónmi rokov i zmeny prostredia na hranici jurského a kriedového obdobia pred 145 miliónmi rokov.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky