Značka: 2015

Rozhovor s Ing. Igorom Lacíkom, DrSc., riaditeľom Ústavu polymérov SAV v Bratislave

Prinášame Vám rozhovor s druhým nominovaným na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda. Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ...

| VEDA NA DOSAH

Rozhovor s doc. Petrom Celecom, DrSc., prednostom Ústavu molekulárnej medicíny Lekárskej fakulty UK

Prinášame Vám rozhovor s prvým nominovaným na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda. Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter...

| VEDA NA DOSAH
ilustračné foto

Krištáľové krídlo: Nominovaní v kategórii Medicína a veda

V kategórii Medicína a veda boli nominovaní: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, lekár a vedec, prednosta Ústavu molekulárnej medicíny Lekárskej...

| VEDA NA DOSAH

Slováci pracujúci v CERN-e

O azda najznámejšom laboratóriu na svete počul už asi každý z nás. CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum) sa nachádza na...

| VEDA NA DOSAH

Tuky a výživa

Z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie je rozhodujúce nielen celkové množstvo prijímaných tukov, ale najmä ich zloženie. Podľa Svetovej zdravotníckej...

| VEDA NA DOSAH

Ohrozuje nás klimatická zmena?

Ak by sme chceli definovať čo je klimatická zmena, je to vlastne zmena klímy, ktorá sa prisudzuje priamo alebo nepriamo...

| VEDA NA DOSAH

Zlato v CERN-e

CERN (angl. European Organization for Nuclear Research, fr. Organisation européenne pour la recherche nucléaire) je európska organizácia pre základný a...

| VEDA NA DOSAH

Laser – od fikcie k skutočnosti

Festival vedeckých filmov pokračoval v pondelok večer (9. 11. 2015) od 19.00 hod. v KC Dunaj, ďalším filmom a prednáškou Dr. Dušana...

| VEDA NA DOSAH

Interferometria – meranie svetlom

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku mal dňa 10. 11. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR prednášku prof. Ing. Josef Lazar,...

| VEDA NA DOSAH
FVF 2015

Tohtoročný Týždeň vedy a techniky si „posvietil“ na výsledky slovenských bádateľov

Už samotné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 (TVT 2015) sa nieslo v znamení svetla. V priestoroch tvoriaceho...

| VEDA NA DOSAH