Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zlato v CERN-e

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

CERN (angl. European Organization for Nuclear Research, fr. Organisation européenne pour la recherche nucléaire) je európska organizácia pre základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky. Známa je najmä tým, že vlastní najväčšie Európske laboratórium časticovej fyziky. Organizácia CERN v súčasnosti nie je len európska a nezaoberá len jadrovým výskumom. Hlavnou funkciou CERN-u je prevádzka časticových urýchľovačov a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií.

V novembrovej Bratislavskej vedeckej cukrárni sme mali možnosť nazrieť do fascinujúcej kuchyne CERN-u aj vďaka vynikajúcemu a zapálenému mladému slovenskému vedcovi Martinovi Venhartovi.

Na prednáške boli prezentované základné princípy jadrovej fyziky a urýchľovania častíc. Predstavená bola tiež urýchľovačova infraštruktúra v CERN-e, prvý slovenský experiment IS521. Ten je zameraný na štúdium tvarových vlastností atómových jadier zlata. S cieľom zvýšiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o progrese v experimentálnom programe slovenských skupín na CERN-ISOLDE vznikol webový portál ISOLDE ONLINE. Autora Martina Venharta k jeho vzniku motivovali práve otázky a záujem návštevníkov poslednej Noci výskumníkov. Na stránke sa budú pravidelne objavovať informácie o slovenskom progrese v ďalšom vývoji spektrometra TATRA, o ďalších plánovaných experimentoch, analýze dát, možnostiach zapojenia sa študentov, úspechoch, neúspechoch, výhrach, prehrách, problémoch, financovaní a vôbec všetkého čo súvisí s našimi aktivitami na ISOLDE. Kto má hlbší záujem o prácu Oddelenia jadrovej fyziky FÚ SAV a medzinárodných kolaborácií IS521 a IS581 v CERN-e, môže sa to dozvedieť na adrese http://isolde.sav.sk alebo sa môže pridať na Facebook.

 

Mgr. Martin Venhart, PhD.

Mgr. Martin Venhart, PhD.Martin Venhart je vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Venuje sa experimentálnej jadrovej fyzike, štúdiu deformácie atómových jadier a štruktúre hmoty tvoriacej atómové jadro. Je koordinátor experimentu IS521 v CERN-e, experimentov S17 a JR115 na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku a PR235 v iThemba Labs v Kapskom meste. Zároveň vedie vývoj unikátneho spektrometra TATRA, ktorý skupina z FÚ SAV využíva na svoje experimenty na zariadení ISOLDE v CERN-e.

Viac o prednáške Martina Venharta na túto tému sa dozviete v e-novinách NCP VaT Vedecký kaleidoskop.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: NCP VaT pri CVTI SR a autor prednášky Mgr. Martin Venhart, PhD.

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky