Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Laser – od fikcie k skutočnosti

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Festival vedeckých filmov pokračoval v pondelok večer (9. 11. 2015) od 19.00 hod. v KC Dunaj, ďalším filmom a prednáškou Dr. Dušana Chorváta, PhD., vedca z Medzinárodného laserového centra. Prednáška aj štyridsaťminútový sprievodný film 50 Years of laser achievment sa niesli v duchu prezentácie lasera ako zdroja koncentrovanej energie. Lúč svetla s vysokou energiou, ktorý nás od svojho objavu pred päťdesiatimi rokmi posúva každým dňom bližšie od fikcie k skutočnosti.

V prednáške doktora Dušana Chorváta sa poslucháči dozvedeli ako sa laser dostal z pera sci-fi autorov cez vedecké laboratóriá až do nášho bežného života. Autor zároveň predstavil Medzinárodný rok svetla 2015 a aktivity Medzinárodného laserového centra, ktoré vedci pripravili pre mládež v rámci projektov 7RP/H2020 GoPhoton! a Photonics4all.

Myšlienka zostrojiť zdroj koncentrovanej energie, ktorú by bolo možné ovládať a prenášať na diaľku, je stará už niekoľko tisíc rokov. Až začiatkom 20. storočia ju však konštruktéri a inžinieri začali približovať realite, súčasne s tým ako v hlavách najvýznamnejších vedcov svojej doby vyklíčili predstavy o kvantovej mechanike.

Bezprostredne po svojom objavení sa lasery používali hlavne vo svojej najčistejšej forme – ako lúč svetla s Dušan Chorvát, MLCvysokou energiou, najčastejšie na rezanie a zváranie, napríklad pri výrobe automobilov. Populárne boli tiež chirurgické aplikácie, ukázalo sa však že popri špecializovaných operáciách očí je laserová medicína viac úspešnejšia vo forme svetelnej terapie a diagnostiky. Veľmi obľúbenou bola tiež holografia, dnes využívaná skôr ako metóda pre veľmi presné merania a v bežnom živote prakticky nahradená modernými 3D displejmi. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia prišlo obdobie digitalizácie a s ňou súvisiace možnosti presnej manipulácie laserového svetla na základe naprogramovaného pohybu, napríklad pri vytváraní 3D modelov pomocou stereolitografie, ktorá sa stala základom obľúbenej 3D tlače.

Lasery nájdeme dnes prakticky všade, hlavne v moderných informačných a komunikačných zariadeniach (CD, Bluray, káblová televízia), v priemyselnej výrobe (popisovanie súčiastok, opracovanie materiálov), vo forme veľkolepých svetelných a laserových show či v špecializovaných prístrojoch v nemocniciach.

Vedci a inžinieri z oblasti fotoniky používajú laser a optiku aj na konštrukciu a výrobu predmetov bez ktorých si moderný svet už ani nevieme predstaviť, ako sú napríklad mikročipy, LED svietidlá či optické vlákna. Možnosť sústredenia koherentného pulzného svetla v extrémne malých časových a priestorových škálach dovoľuje skúmať základné fyzikálne procesy pri interakcii svetla s hmotou v ešte nepreskúmaných oblastiach.

Ak sa 20. storočie vo vede a technike považovalo za zlatý vek fyziky a elektroniky, nastupujúce 21. storočie sa považuje za storočie fotoniky. Za storočie vedného odboru na rozhraní fyzikálnych a technických vied, ktorý bude skúmať vznik, prenos, detekciu svetla a iných foriem žiarivej energie.

Autor: Vlado Ješko, CVTI SR

ilustračné foto: pixabay

foto: autor

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky