Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tohtoročný Týždeň vedy a techniky si „posvietil“ na výsledky slovenských bádateľov

VEDA NA DOSAH

FVF 2015

Už samotné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 (TVT 2015) sa nieslo v znamení svetla. V priestoroch tvoriaceho sa Centra vedy AURELIUM minister školstva Juraj Draxler, predstavitelia vedy a výskumu a podporovatelia TVT symbolicky zachytili svetelný lúč a poslali ho späť publiku, aby ho tak, ako aj zvyšok Slovenska, „zapálili pre vedu.“

Otvorenie TVT 2015Týždeň plný zaujímavých podujatí, výstav, prednášok a interaktívnych inštalácií sa mohol začať. Vedecké inštitúcie a organizácie po celom Slovensku lákali návštevníkov, aby na chvíľu vstúpili do sveta vedy a pripomenuli si jej dôležitosť pre náš život. Centrum vedecko-technických informácií SR zastrešovalo viacero podujatí, ktorých cieľom bola propagácia slovenských vedcov a výsledkov ich práce, ale súčasne aj motivácia mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov.

Prostredníctvom interaktívnej výstavy Veda netradične mali možnosť návštevníci Centra vedy spoznať výsledky práce Veda netradičneorganizácií a spoločností zaoberajúcich sa výskumno-vývojovou činnosťou. Festival vedy a techniky, ktorého hlavným organizátorom je nezisková organizácia AMAVET bol zameraný na novátorské riešenia ekologických problémov, ale aj rôzne „zlepšováky,“ s ktorými prišli žiaci a študenti slovenských odborných škôl. Od pondelka do piatka, počas TVT 2015, si návštevníci bez obmedzenia veku mohli pozrieť filmy s tematikou svetla, ktoré boli premietané v Divadle Malá scéna STU v rámci Festivalu vedeckých filmov. Veľký záujem bol aj o diskusie s predstaviteľmi resp. režisérmi filmov, ktoré nasledovali po premietaní. Návštevníci sa tak mohli pýtať na všetko, čo ich zaujímalo, napríklad doc. Leandra Litova, bulharského vedca pôsobiaceho v CERN-e alebo napríklad Michaela McNamaru, režiséra filmu Lights out!, ktorý bol v roku 2014 nominovaný na Canadian Screen Awards, ako najlepší vedecký dokumentárny snímok. Veľké zastúpenie na odborných diskusiách mali aj vedci z Medzinárodného laserového centra – doc. Alžbeta Marček Chorvátová, prof. František Uherek, doc. Jaroslav Kováč či Dr. Dušan Chorvát.

Pre všetkých, ktorí sa radi vzdelávajú, boli pripravené výstavy s rôznymi témami – či už o Ottovi Wichterlem –Streda s molekulárnou biomedicínou vynálezcovi kontaktných šošoviek, o nanotechnológiách či meraní svetlom v nanosvete. Ani pri tohtoročnom TVT sa nezabudlo na súťaže. Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo niekoľko súťaží, v ktorých sa mohli realizovať žiaci a študenti zdatní vo fotografovaní, tvorení grafík alebo v maľovaní. Súťažiť však mohli aj tvorcovia krátkych filmov alebo napríklad novinári, ktorí propagovali vedu a techniku vo svojich reportážach. Popularizátori vedy sa stretli pri Okrúhlom stole počas PopVaT Day 2015, aby odprezentovali svoje projekty a aktivity. V závere týždňa dostalo priestor okrem vyhodnotenia žiackej súťaže Prečo? aj vyhodnotenie Klubu akčných hrdinov, počas ktorého boli ocenené slovenské vedecké osobnosti, ktoré v internetovom hlasovaní dostali najviac sympatií.

Celkovo sa do podujatí Týždňa vedy a techniky 2015, ktoré organizovalo CVTI SR zapojilo viac ako 15 000 ľudí. Po celom Slovensku sa počas tohto týždňa konalo viac ako 300 podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Organizátori tak aj tento v poradí 12. ročník považujú za úspešný a v tradícii popularizácie vedy týmto spôsobom budú pokračovať aj budúci rok.

 

Autor: kolektív NCP VaT pri CVTI SR

Foto: kolektív NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky