Štruktúra európskych vzdelávacích systémov 2018/19 Schematické diagramy

26. apr. 2019 • Pedagogické vedy

Štruktúra európskych vzdelávacích systémov 2018/19 Schematické diagramy

Informačná sieť o vzdelávacích systémoch v Európe  – Eurydice vydala koncom minulého roka publikáciu s názvom The structure of the European education systems 2018/19 Schematic diagrams. Táto správa poskytuje informácie o štruktúre hlavného prúdu vzdelávacieho systému v Európe od predškolského vzdelávania až po terciárnu úroveň pre školský a akademický rok 2018/19.

Publikácia zahŕňa národné schematické diagramy, vysvetľujúce usmernenie a mapu zobrazujúcu hlavné organizačné modely povinného vzdelávania.

Uvádza tiež, že existujú tri hlavné organizačné modely primárneho a nižšieho stredného vzdelávania v Európe: jednotné štruktúrované vzdelávanie, spoločné jadro s poskytovaním učebných osnov a diferencované nižšie stredoškolské vzdelávanie. Informácie sú k dispozícii pre 43 európskych vzdelávacích systémov zahŕňajúcich 38 krajín, ktoré sa zúčastňujú programu EÚ Erasmus +. ( T. j. 28 členských štátov EÚ, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Nórska, Srbska, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Turecka).
Prvá, úvodná časť správy, uvádza hlavné organizačné modely základného a nižšieho stredoškolského vzdelávania, druhá časť poskytuje návod na čítanie diagramov. Sprievodca čítaním diagramov obsahuje potrebné informácie na pochopenie a správnosť interpretovania obsahu diagramov. Zahŕňa terminológiu, definície, význam farieb a symboly používané pre grafické usporiadanie. Klasifikácia vzdelávania a štátne schematické diagramy sú uvedené v tretej časti.

Z publikácie vyberáme diagramy Slovenska a Fínska, ktoré si môžete porovnať.

Diagramy: Slovensko a Fínsko

Zdroj: The structure of the European education systems 2018/19 Schematic diagrams (str. 25)

Obsah správy je v súlade s úlohou siete Eurydice: pochopiť a vysvetliť, ako sú organizované rôzne vzdelávacie systémy v Európe a ako fungujú.

EURYDICE

Je informačná sieť, ktorá je od r. 1980 prostriedkom Európskej komisie na zbieranie a rozširovanie informácií o vzdelávacích systémoch v štátoch Európskej únie. Od r. 1995 bolo EURYDICE integrálnou časťou programu SOCRATES. V tejto informačnej sieti sú zapojené všetky štáty EÚ a tri štáty Európskej hospodárskej oblasti. Od r. 1996 sa sieť otvorila štátom strednej a východnej Európy.

Sieť EURYDICE je organizovaná na dvoch úrovniach – národné kancelárie zriaďuje ministerstvo školstva v členskom štáte; Európsku kanceláriu založila Európska komisia a jej úlohou je dokumentovať a koordinovať aktivity a výmenu informácií v rámci siete. Koordináciu a riadenie národnej kancelárie zabezpečuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA) v Bruseli.

Publikáciu nájdete v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na stránke EÚ Booshop-u, kde si ju môžete stiahnuť.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: The structure of the European education systems 2018/19 Schematic diagrams

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jeden z faktorov, ktorý rozhoduje o našom metabolickom zdraví, je fyzická zdatnosť.
Zistite viac