Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Kto z koho alebo človek verzus planéta

VEDA NA DOSAH

V šiestej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí ekológ Pavol Kenderessy o zdrojoch planéty a ľuďoch.

Svetová populácia neustále rastie a limity využitia základných globálnych zdrojov (pitná voda, úrodná pôda, lesy a pod.) sú čoraz zreteľnejšie. Spotrebúvame stále viac zdrojov a vytvárame viac odpadu. Koľko ľudí je však príliš veľa? Koľko z nás môže planéta reálne uživiť?

Vo svojej prednáške Pavol Kenderessy hovorí o prvom ekonómovi, ktorý naznačil, že počet obyvateľov krajiny môže byť obmedzený, a o tom, že diskusie o skutočnej únosnosti Zeme neutíchajú ani v súčasnosti.

„Či už máme 500 miliónov ľudí, alebo jeden bilión, stále máme iba jednu planétu s obmedzeným množstvom zdrojov. Ak vezmeme do úvahy, že naša populácia bude ešte nejaký čas rásť, otázkou je, ako a v akej kvalite dokážeme uspokojiť potreby všetkých ľudí,“ uvádza vedec.

Mgr. Pavol Kenderessy, PhD., pôsobí v Ústave krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zaoberá problematikou ekologického plánovania krajiny, degradácie pôd a ich monitoringu pomocou moderných geoinformačných metód a diaľkového prieskumu Zeme.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky