Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako život na Zemi ovplyvňuje klímu?

VEDA NA DOSAH

V štvrtej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí Peter Hrabčák o klíme.

Vedeli ste, že existuje teória o tom, že klímu na našej Zemi vyformoval život? Počas 4 miliárd rokov sa oba tieto elementy navzájom ovplyvňovali a vyvíjali.

„Život určite patrí medzi najvýznamnejšie klimatotvorné faktory a klíma na našej planéte sa v minulosti vďaka životu menila veľmi pomaly, avšak zásadne,“ hovorí klimatológ Peter Hrabčák. V prednáške sa venuje okrem iného aj vplyvu človeka na skleníkový efekt a na ozón.

Počas miliónov rokov dokázali živé organizmy prostredníctvom fotosyntézy stiahnuť z atmosféry obrovské množstvo oxidu uhličitého, a tým zabrániť nadmernému otepleniu Zeme. Ľudia veľkú časť z tohto uloženého uhlíka vracajú späť do atmosféry z geologického hľadiska v bleskurýchlom čase. Čo to pre nás znamená?

Mgr. Peter Hrabčák, PhD., vyštudoval meteorológiu a klimatológiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2019 obhájil dizertačnú prácu zameranú na oblasť dištančného monitoringu atmosférických aerosólov.

Od roku 2014 až doteraz pracuje v Aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach. Rozvíja dištančný výskum aerosólov, popritom sa okrem iného venuje aj problematike monitoringu celkového ozónu a slnečného žiarenia. Vďaka medzinárodnej spolupráci medzi Českým a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa mu v roku 2018 podarilo dostať na krátku pracovnú cestu do Antarktídy.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky