Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Zoznámte sa s vtáčou faunou na Slovensku

VEDA NA DOSAH

V piatej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí zoológ Radovan Václav o vtáctve.

Ich domovom je celý svet a ich úloha v prírode je nenahraditeľná. „Vtáctvo sa nedá charakterizovať na lokálnej úrovni, pretože je integrálnou súčasťou globálnej vtáčej populácie,“ hovorí v úvode svojej prednášky zoológ Radovan Václav.

V prvej časti prednášky sa zameriame na vtáčiu faunu Slovenska a unikátnosť konkrétnych druhov vtákov z pohľadu rôznych konceptov, a to evolučného, ochranárskeho, ekosystémového, ale i z pohľadu kultúrneho dedičstva našej krajiny.

Vtáctvo ako jedna z najmobilnejších častí živej prírody plní dôležité ekologické funkcie v kolobehu živín i energie a prostredníctvom rôznych ekosystémových služieb významne ovplyvňuje aj úspešnosť hospodárstva krajín i kvalitu života ľudí.

V druhej časti prednášky sa dozviete, aké dominantné faktory – negatívne alebo pozitívne – ovplyvňujú kondíciu vtáctva. Odborník v nej hovorí o globálnych, regionálnych a lokálnych vplyvoch na stav vtáctva na našom území.

Pre svoju početnosť a mobilitu predstavujú vtáky významnú skupinu živočíchov aj v problematike verejného zdravia.

Prednáška je určená záujemcom o spoznanie špecifík druhového zloženia vtákov Slovenska, významných vonkajších a vnútorných vplyvov, ktoré na populácie týchto druhov pôsobia, a epidemiologickej dôležitosti vtákov pre verejné zdravie.

Mgr. Radovan Václav, PhD., pôsobí v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zaoberá rôznymi otázkami z okruhu biológie a ochrany vtákov, ako aj z okruhu ekológie parazitov a patogénov živočíchov.

Okrem vtákov skúma vybrané otázky ekológie aj na iných skupinách stavovcov, akými sú plazy (napr. jašterica zelená) a cicavce (napr. svišť vrchovský). Svoju doktorandskú prácu o reprodukčnej ekológii vrabca domového riešil v spolupráci s Dr. Herbertom Hoiom v Ústave Konrada Lorenza Rakúskej akadémie vied (KLIVV, OeAW) vo Viedni.

Postdoktorálny pobyt absolvoval v Experimentálnom ústave pre arídne zóny Španielskej akadémie vied (EEZA, CSIC) v Almeríi v spolupráci s Dr. Franciscom Valerom. S Dr. Valerom a jeho kolegami rieši rôzne výskumné otázky ekológie vtákov (najmä krakle belasej) a ekológiu ich parazitov i patogénov. S Dr. Martinom Šálkom z Akadémie vied ČR spolupracuje v otázkach aplikovanej ochrany vtáctva poľnohospodárskej krajiny.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky