Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí

VEDA NA DOSAH

V súčasnosti sa výskum v oblasti monitoringu životného prostredia zameriava na výskyt mikropolutantov vo vodnom ekosystéme. Medzi najčastejšie monitorované mikropolutanty patria najmä pesticídy, liečivá, drogy, hormóny a tiež kontrastné látky či antibakteriálne prípravky používané v mnohých zdravotníckych zariadeniach.

Niektoré z týchto zlúčenín sú schopné prenikať do životného prostredia a v koncentráciách už okolo 500 ng/l ovplyvňovať správanie niektorých vodných živočíchov či mikroorganizmov. Hosť septembrovej Vedy v CENTRE nám priblížil progresívne biologické a chemické postupy, ktoré sú schopné účinne odstraňovať nielen celý rad mikropolutantov priamo z odpadových vôd spomenutých zdrojov, ale v prípade chemických postupov ich aj účinne dezinfikovať. V prednáške sme sa dozvedeli, ako sa dá využívať monitoring hlavne legálnych a ilegálnych drog v odpadových vodách pri skúmaní spotreby jednotlivých typov drog v mestách či napríklad na veľkých hudobných festivaloch. V súčasnosti sa už využívajú takto získané výsledky spolu s dotazníkmi alebo odbornými lekárskymi a policajnými správami pre potreby Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, ktoré každoročne monitoruje výskyt a spotrebu drog v Európe.

Kto je Tomáš Mackuľak

Chemik Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. pôsobí na oddelení environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vo svojej výskumnej práci sa venuje monitoringu rôznych liečiv, steroidov, drog a ich metabolitov priamo v odpadových vodách odtekajúcich z čistiarní, hudobných festivalov či zdravotníckych zariadení. Následne sa zaoberá aj možnosťou ich účinného odstránenia priamo z vôd.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky