Značka: Vladimír Kováč

PODCAST: Bratislavský dunajský park

Projekt je primárne zameraný na zlepšenie životného prostredia pre človeka.

| Alžbeta Králiková

Ekológ: Snažíme sa napraviť, čo sa v minulosti na Dunaji pokazilo

Hlavným problémom rieky je úprava tokov, priehrady či odrezané ramená. Živočíchy nemajú vhodné biotopy.

| Alžbeta Králiková

VIDEO: Čomu čelia naše rieky?

V prvej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí profesor Vladimír Kováč o problémoch vôd.

| VEDA NA DOSAH

Medzi ocenených pedagógov patrí aj prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD., odborník na ekológiu vodných živočíchov

Venuje sa ekológii vodných živočíchov, najmä rýb, ontogenéze a evolúcii a biologickým inváziám. Je vedúci špičkového tímu IBER (Invázna biológia...

| VEDA NA DOSAH

Prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom?

Čo priniesla Darwinova teória o vzniku druhov prírodným výberom? Všetci sme len omylom prírody. Alebo nie? Od „vedeckého“ kreacionizmu k...

| VEDA NA DOSAH

Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?

„Život predstavuje osobité usporiadanie hmoty, ktorá sa svojimi vlastnosťami v značnej miere líši od hmoty neživej. Rozdiel pritom medzi nimi spočíva v tom, že...

| Marta Bartošovičová