Značka: Vladimír Kováč

PODCAST: Bratislavský dunajský park

Projekt je primárne zameraný na zlepšenie životného prostredia pre človeka.

| Alžbeta Králiková

Ekológ: Snažíme sa napraviť, čo sa v minulosti na Dunaji pokazilo

Hlavným problémom rieky je úprava tokov, priehrady či odrezané ramená. Živočíchy nemajú vhodné biotopy.

| Alžbeta Králiková

VIDEO: Čomu čelia naše rieky?

V prvej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí profesor Vladimír Kováč o problémoch vôd.

| VEDA NA DOSAH
18Máj
Banner s logami k Vede v CENTRE na tému Čomu čelia naše rieky? Prednášajúci prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
CVTI SR, Prednáška | celé Slovensko

Čomu čelia naše rieky?

Anotácia: Človek žije v suchozemskom prostredí, a tak je prirodzené, že široká verejnosť vníma skôr environmentálne ohrozenia, ktoré sa týkajú...

Medzi ocenených pedagógov patrí aj prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD., odborník na ekológiu vodných živočíchov

Venuje sa ekológii vodných živočíchov, najmä rýb, ontogenéze a evolúcii a biologickým inváziám. Je vedúci špičkového tímu IBER (Invázna biológia...

| VEDA NA DOSAH

Prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom?

Čo priniesla Darwinova teória o vzniku druhov prírodným výberom? Všetci sme len omylom prírody. Alebo nie? Od „vedeckého“ kreacionizmu k...

| VEDA NA DOSAH

Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?

„Život predstavuje osobité usporiadanie hmoty, ktorá sa svojimi vlastnosťami v značnej miere líši od hmoty neživej. Rozdiel pritom medzi nimi spočíva v tom, že...

| Marta Bartošovičová