Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecké pokusy Štyri živly: Voda v pôde

VEDA NA DOSAH

Intenzívne dažde a potopy sú čoraz bežnejšie. Ako zadržať vodu v zemi? Spolu sa na to pokúsime prísť.

Pradávni ľudia považovali prírodné živly za božské bytosti, ktorých sa báli, a preto im prejavovali úctu. Moderný človek pochopil ich fyzikálne aj chemické vlastnosti a skrotil ich vo svoj prospech. Avšak podcenil fakt, že príroda je silnejšia ako on. A keď v nej niečo vychýli z rovnováhy, vráti mu to. Neraz práve prostredníctvom svojich živlov.

Vedecké pokusy Štyri živly približujú prostredníctvom vedeckej šou vlastnosti ohňa, vody, vzduchu a pôdy. V náučných a zároveň zábavných videopokusoch vám ukážeme, že príroda je hravá, ale treba mať pred ňou rešpekt.

Vedeli ste, že…

Aj keď potopy sprevádza pachuť katastrofy, pretože nám ničia obydlia aj majetok, pre prírodu sú užitočné. Vyčistia koryto toku, osviežia okolitú pôdu kokteilom riečnych živín a pri poklese hladiny si z neho vezmú iné prospešné látky pre riečne živočíchy a rastliny.

Na Slovensku máme dva typy povodní. Jeden sa vyskytuje na väčších nížinných riekach, napríklad na Dunaji. Nastupuje pomalšie, vďaka čomu ľudia stihnú spraviť protipovodňové opatrenia. Druhý typ je nebezpečnejší, pretože hladina toku sa zvýši v priebehu hodiny – dvoch. Voda sa vyplaví aj s bahnom a nesie rôzne materiály, ktoré zachytí, ako sú drevo, ploty, autá atď. Tento typ povodní často postihuje aj územia, kde vodný tok nie je, pretože voda stečie napríklad z polí. Príkladom môže byť povodeň vo Vrátnej v roku 2014, kde bleskový bahenný prúd zasypal údolnú lanovku.

Kedysi boli naše rieky ako rieka Belá, ktorá je dnes na Slovensku unikátom. Znamená to, že boli divokejšie, dynamickejšie a mali viac korýt. V súčasnosti z nich ostali len fragmenty. Ak ľudia urýchlene nezastavia globálne otepľovanie, tvár riek, a to nielen tých slovenských, sa zásadne zmení. Len na juhu Slovenska sa podľa predpokladov odborníkov zníži odtok vody v krajine do roku 2100 o 67 percent. Viac o podobe slovenských riek a príčinách povodní sa dočítate na portáli Veda na dosah TU.

Na pokus s vodou v pôde potrebujeme:

• tri nádoby na pôdu,
• tri dvojlitrové fľaše,
• tri typy zeminy – suchú, suchú s lístím, zarastenú trávou,
• vodu,
• krhlu,
• nôž.

Pozor! Keďže je potrebné pracovať aj s nožíkom, poproste o pomoc dospelého alebo učiteľa.

Vedecká šou vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Pripravilo ho Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ktoré je súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky