Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecké pokusy Štyri živly: Zosuv pôdy

VEDA NA DOSAH

Ako je možné, že voda pretrhne násyp či priehradu, vytvorenú práve na to, aby ju zadržala? Pozrieme sa na to.

Pradávni ľudia považovali prírodné živly za božské bytosti, ktorých sa báli, a preto im prejavovali úctu. Moderný človek pochopil ich fyzikálne aj chemické vlastnosti a skrotil ich vo svoj prospech. Avšak podcenil fakt, že príroda je silnejšia ako on. A keď v nej niečo vychýli z rovnováhy, vráti mu to. Neraz práve prostredníctvom svojich živlov.

Vedecké pokusy Štyri živly približujú prostredníctvom vedeckej šou vlastnosti ohňa, vody, vzduchu a pôdy. V náučných a zároveň zábavných videopokusoch vám ukážeme, že príroda je hravá, ale treba mať pred ňou rešpekt.

Vedeli ste, že…

• Na rozdiel od vody a vzduchu pôdu chápeme ako obmedzený prírodný zdroj. Má veľkú variabilitu v priestore i čase, rýchlo môže podliehať rôznym degradačným vplyvom. Klasifikačný systém na Slovensku pozná približne dvadsaťjeden typov pôd.
• V rozsahu ľudského života ide o neobnoviteľný zdroj, pretože jeden centimeter pôdnej vrstvy v našich klimatických podmienkach vznikne približne za 100 až 120 rokov.
• Základnou funkciou pôdy je produkcia poľnohospodárskej a lesnej biomasy. Okrem toho plní aj ekosystémové služby. To znamená, že zadržiava, filtruje a transformuje živiny, látky a vody, ktoré sú v nej. Viac sa dozviete vo videu z prednášky Jaroslavy Sobockej Pôda – náš poklad. Uskutočnila sa v rámci cyklu Veda v CENTRE. Alebo si môžete viac prečítať v jej textovej verzii na portáli Veda na dosah.

Na pokus so zosuvom pôdy potrebujeme:

• akvárium,
• piesok,
• vodu,
• kamienky a drobnosti na dekoráciu priehrady.

Vedecká show vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Pripravilo ju Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ktoré je súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky