Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Sila svetla – lasery v 21. storočí

VEDA NA DOSAH

Doc. Alžbeta Marček Chorvátová, Ph.D. pôsobí v oblasti biofotoniky, čo je vedná oblasť využívajúca svetlo pri štúdiu vlastností živých organizmov, predovšetkým za pomoci laserov. Vyštudovala odbor Biofyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a získala Ph.D. v odbore Fyziológia na Univerzite Claude Bernard v Lyone vo Francúzsku. Pôsobila v Kanade a v Anglicku. Doc. Marček Chorvátová je člen-senior svetovej optickej spoločnosti SPIE. Je autorkou viac ako 40 zahraničných publikácií a 6-tich kapitol v knihách. Špecializuje sa na biofotoniku a nanobiofotoniku, a to predovšetkým so zameraním na sledovanie bunkovej fyziológie pomocou laserových metód. Spolu so svojím tímom zrealizovala priekopnícke práce v oblasti aplikácii časovo-rozlíšenej fluorescencie vlastných (endogénnych) fluorofórov.

Laser ako unikátny zdroj koherentného optického žiarenia našiel veľmi skoro po prvej úspešnej realizácii v roku 1960 (rubínový laser skonštruovaný T. Maimanom) svoje uplatnenie v mnohých oblastiach, od inžinierstva, cez zábavný priemysel až po oblasť medicíny. Na prednáške boli pomocou praktických ukážok predstavené vlastnosti laserov a ich rôznorodé aplikácie. Študenti sa zoznámili s príkladmi využitia laserov v priemysle, materiálových technológiách, pri 3D tlači, laserových show až po laserovú diagnostiku v biomedicíne. Jadrom prednášky bolo vysvetlenie využitia laserov na sledovanie interakcie svetla a živých organizmov. Keďže svetlo a život sú vývojovo nerozlučne späté, lasery umožňujú vedcom pozorovať štruktúru a dynamiku biologických objektov, ako je napríklad bunkový metabolizmus alebo fotosyntéza. Pomocou laserov vieme dnes zobrazovať štruktúry buniek a molekúl až na úroveň milióntiny milimetra (nanometrov) a sledovať ich dynamiku až s presnosťou na trilióntiny sekundy (pikosekundy). Optické techniky v biomedicíne čoraz intenzívnejšie prenikajú do nášho každodenného života, pretože svetlo mnohokrát umožňuje uskutočniť zákroky efektívnejšie, menej invazívne a bezkontaktne. Vďaka laserom tak v 21. storočí vstupujeme do nového veku fotoniky s exponenciálne rastúcim počtom aplikácií.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky