Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Aké invázne druhy hmyzu ohrozujú naše biotopy?

VEDA NA DOSAH

V druhej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí zoológ Marek Dzurenko niektoré z nich predstavil.

Vedeli ste, že invázne druhy hmyzu nie sú zahrnuté v žiadnom zozname ani v žiadnej vyhláške? Koľko ich v skutočnosti u nás žije, sa dozviete v zaujímavej prednáške zoológa a ekológa Mareka Dzurenka.

Biologické invázie predstavujú čoraz väčší problém tak z hľadiska zachovania svetovej biodiverzity, ako aj hospodárstva. Hmyz je druhovo najpočetnejšou skupinou organizmov na Zemi, preto neprekvapí, že práve hmyz tvorí podstatnú časť nepôvodných inváznych druhov.

Na území Slovenska v súčasnosti evidujeme niekoľko desiatok inváznych druhov hmyzu, z ktorých niektoré patria medzi významné hospodárske škodce.

Ing. Marek Dzurenko, PhD., je zoológ a ekológ pôsobiaci na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde vyučuje predmet lesnícka entomológia. Počas doktorandského štúdia na Ústave ekológie lesa SAV sa venoval problematike inváznych druhov hmyzu na drevinách. Absolvoval dve stáže v USA, kde študoval ekológiu ambróziových chrobákov. V rámci výskumnej činnosti sa touto skupinou stále zaoberá. Vo voľnom čase píše populárno-vedecké články pre stránku Živé.sk, časopis Vesmír a webmagazín In Vivo.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky