Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová štúdia: Syndróm akútnej respiračnej tiesne majú aj africké opice

Denisa Koleničová

Po tom, čo boli zvieratá vystavené vírusu SARS-CoV-2, sa u nich prejavili závažné klinické príznaky.

Mláďa africkej zelenej opice. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Okrem iných prejavov sa v prípade starších afrických zelených opíc s ochorením COVID-19 vyvinul aj syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS), čo je najťažšia forma respiračného zlyhania. 

Počas ARDS dochádza k poškodeniu pľúc a k zlyhaniu regulačných mechanizmov, ktoré v nich zabraňujú hromadeniu vody. 

Laboratórne zvieratá, ktoré vedci vystavili vírusu, mali podobné príznaky, aké lekári pozorovali v najzávažnejších prípadoch u pacientov nakazených koronavírusom. 

Objav publikoval odborný časopis The American Journal of Pathology. 

Je to prvá štúdia, ktorá ukázala, že africké zelené opice by mohli mať ťažký priebeh ochorenia COVID-19. 

Vedci preto dúfajú, že tieto zvieratá by mohli slúžiť ako laboratórny model pre štúdium vírusu SARS-CoV-2. 

„Zvieracie modely nám výrazne pomáhajú pochopiť rozličné choroby. To, že neexistoval dostatočný zvierací model pre závažné prejavy COVID-19, nám sťažovalo chápanie tejto formy ochorenia,” vysvetlil v tlačovej správe spoločnosti Elsevier vedúci štúdie Robert V. Blair z Národného výskumného centra primátov v Tulane v Spojených štátoch amerických. 

Testom podrobili dva druhy opíc

V experimentoch vedci nakazili vírusom SARS-CoV-2 dva druhy opíc – makaky rézus a africké zelené opice. 

V oboch prípadoch si vybrali štyroch starších jedincov, ktorí mali 13 až 14 rokov, pričom hlavným cieľom vedcov bolo zistiť, či sa u zvierat vyvinie ťažká forma ochorenia COVID-19.

Všetky opice mali spektrum príznakov, a to od mierneho až po ťažký priebeh ochorenia. 

Okrem toho sa však v prípade dvoch afrických zelených opíc objavilo rýchle dýchanie, ktoré sa rozvinulo až do závažných dýchacích ťažkostí. 

Následné rádiografické vyšetrenie ukázalo, že zvieratá mali rozsiahle zakalenie v pľúcach, ktoré je charakteristickým znakom ARDS u ľudí. 

Nárast cytokínov aj interferónu gama

Ďalšie experimenty ukázali, že africké zelené opice s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 mali v tele výrazne zvýšené množstvo plazmatických cytokínov.

Plazmatické cytokíny sú malé bielkoviny imunitného systému, ktoré slúžia na bunkovú komunikáciu. Často sú spájané aj s procesom nazývaným cytokínová búrka, ktorý je pravdepodobne základom vývoja ARDS u niektorých pacientov. Druh makak rézus sa zvýšením cytokínov nevyznačoval. 

Všetky štyri pokusné africké zelené opice mali v tele zvýšené aj hladiny interferónu gama. Najväčšie množstvo vedci zaznamenali v prípade zvierat, ktoré mali ARDS. 

Interferón gama je významnou zložkou imunitného systému. Pomáha v boji proti vírusovým aj bakteriálnym infekciám tak, že aktivuje ďalšie zložky systému. Dokáže tiež priamo potlačiť rozmnožovanie vírusu v tele. 

Nedostatočná tvorba, ale i nadbytok interferónu gama môžu viesť k množstvu rozličných zápalových a autoimunitných ochorení. 

Doktor Blair preto navrhol, že zvýšený interferón je možné preskúmať ako potenciálny biomarker u pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 a tiež pravdepodobný terapeutický cieľ. 

Zdroj: DOI: 10.1016/j.ajpath.2020.10.016

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky