Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bioterapeutické metódy v praxi

  • Stiahnite si PDF: Bioterapeutické metódy v praxi
  • Autor: RNDr. Peter Takáč, CSc., MUDr. Marek Čambal, PhD., Ing. Juraj Majtán, PhD., MUDr. Ľubomír Zaujec, MUDr. Paulína Vlčeková, Henrieta Galátová, RNDr. Milan Kozánek, CSc.

Brožúra vznikla pri príležitosti výstavy Bioterapeutické metódy v praxi.

Výstava sa konala 28. 9. – 14. 12. 2012 v CVTI SR

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.