Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako popularizovať vedu

  • Stiahnite si PDF: Ako popularizovať vedu
  • Autor: CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, október 2015

Publikácia Ako popularizovať vedu bola spracovaná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.