Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička

Izabela Textorisová (1866 – 1949)

  • prvá slovenská botanička
  • Poštárka v Blatnici
  • Botanička
  • Znalkyňa viacerých jazykov
  • Milovníčka literatúry
  • Roduverná Slovenka
Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.