CVTI SR, Prednáška /

Vplyv výživy na zdravie človeka

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Vplyv výživy na zdravie človeka. Prednášajúca: Doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Súčasná pandémia, ktorú spôsobil koronavírus, a s ňou súvisiace obmedzenia majú dopad na sociálny život, stravovacie návyky, možnosti športovať, a tým aj na zdravie obyvateľov. Podstatou prednášky je objasniť vplyv výživy na zdravie človeka. Výživa je jedným z kľúčových faktorov, ktorý spolu s fyzickou aktivitou môže znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení až o 70 percent a onkologických ochorení až o 40 percent. Vysvetlíme, prečo a ako sa stravovať zdravo, tak aby sme si zdravie nielen udržali, ale ho aj podporili. Zdravá výživa je dlhodobý celoživotný štýl stravovania, ktorý preferuje potraviny so zameraním na vysokú nutričnú kvalitu (nie kvantitu), na pestrosť a plnú výživovú hodnotu, a ktorý obmedzuje konzumáciu spracovaných a ultra spracovaných potravín. Cieľom zdravej výživy je prevencia závažných chronických neprenosných aj prenosných chorôb (COVID19). Správna výživa je súčasťou procesu, ktorému sa hovorí zdravý životný štýl. V prednáške sa navyše dozviete aj mnohé praktické informácie a odporúčania, napríklad, prečo by v jedálničku nemala chýbať vláknina, hoci neobsahuje žiadne nutrienty, a ako ovplyvňuje cez črevný mikrobióm aj funkciu imunity, metabolizmu či CNS (mozgu).

O prednášajúcej:

Doc. MUDr. Adela Penesová, PhD., pôsobí v Biomedicínskom centre SAV, na Oddelení klinického výskumu, kde vedie obezitologickú ambulanciu. Špecializuje sa najmä na výskum obezity a sklerózy multiplex. Dva a pol roka pracovala v „National Institute of Health (NIH), v sekcii pre výskum obezity a diabetu (PHOENIX, AZ, USA). Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 70 vedeckých publikácií, h- index=14. Je zodpovednou riešiteľkou projektov so zameraním na metabolické poruchy u pacientov s obezitou, reumatoidnou artritídou a sklerózou multiplex. V súčasnosti koordinuje intervenčnú klinickú štúdiu „Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory“. Je odbornou garantkou slovenského nutričného softvéru PLANEAT (www.planeat.sk). Na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave vyučuje patologickú fyziológiu. Je prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP).

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.