Prednáška /

Veda v CENTRE Piešťany: Staré odrody sú „IN“ (2019-04)


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás do jarnej vedeckej kaviarne v Piešťanoch, v ktorej budeme diskutovať o starých a historických odrodách ovocných drevín, o ich využití v agrolesníckych systémoch a krajine, ale aj o agrolesníctve ako o možnej revolúcii v poľnohospodárstve.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch organizuje v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v Bratislave vedeckú kaviareň pod názvom  „Veda v CENTRE“.

Vo štvrtok 11. apríla 2019 o 16.30 hod. v Klubovni La MUSICA v Piešťanoch bude hosťom vedeckej kaviarne Ing. Martin Gálik, PhD., záhradník, záhradný architekt, ovocinár, žurnalista a vedecký pracovník Génovej banky SR pri NPPC-VÚRV v Piešťanoch.