CVTI SR, Konferencia, Súťaž / Vysoké Tatry

TOP 2023 – Technika ochrany prostredia

Plagát podujatia: TOP 2023 – Technika ochrany prostredia

TOP 2023 – Technika ochrany prostredia. Zdroj: TOP 2023


Toto podujatie už prebehlo.

Radi by sme Vás pozvali na 27. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TOP 2023 – Technika ochrany prostredia, ktorá tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky organizované Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tieto podujatia sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností, progresívnych technológií a nových vedeckých poznatkov odborníkov zaoberajúcich sa environmentálnymi, technickými, ekonomickými a legislatívnymi aspektmi ochrany životného prostredia.

Hlavné zameranie konferencie TOP 2023

Hlavné zameranie konferencie TOP 2023 bude „Obehové hospodárstvo – silný nástroj udržateľnosti priemyslu“.

Témy konferencie

  • Progresívne technológie zhodnocovania priemyselných odpadov.
  • Technológie materiálového zhodnocovania odpadov a progresívne recyklačné technológie
  • Energetické zhodnocovanie odpadov – “Waste-to-Energy”

Kedy a kde sa uskutoční konferencia TOP 2023

Konferencia bude prebiehať v dňoch 15. – 16. novembra 2023 v Grandhoteli Starý Smokovec.

Dôležité dátumy

  • Zaslanie abstraktu (EN) – 30. augusta 2023
  • Oznámenie o prijatí abstraktu – 17. septembra 2023
  • Finálna verzia príspevku (EN) pre publikovanie v časopise – 30. septembra 2023
  • Program konferencie – 5. novembra 2023

Jazykmi konferencie sú angličtina, slovenčina a čeština.

Konferencia je spoplatnená. Bližšie info na https://top2023.elfa.sk/

Súťaž „TOP 2023“

Organizačný výbor vyhlasuje súťaž v nasledovných kategóriách:

  • Environmentálna technológia (udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR, do súťaže môžu firmy prihlásiť nové technológie, stroje a zariadenia)
  • Progresívna idea (udeľuje Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, do súťaže sú zaradené všetky príspevky uverejnené v zborníku a prednesené na konferencii)
  • Študentská práca (udeľuje Zväz automobilového priemyslu SR, do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít s diplomovou prácou do 20. 09. 2023)

Vysoká úroveň profesionality a nezáväzné rozhovory v spoločenskej časti konferencie budú iste prínosom pre každého účastníka. Aktívna účasť je možná formou vedeckých a odborných prednášok, ako aj vystavovaním produktov a prezentáciami spoločností. Veríme, že atraktívne miesto konania konferencie prispeje k príjemnej a srdečnej atmosfére.

Registrácia a viac info

https://top2023.elfa.sk/