Konferencia / Bratislava

ŠVK 2023 – Chémia a technológie pre život

Leták podujatia: ŠVK 2023 – Chémia a technológie pre život

ŠVK 2023 – Chémia a technológie pre život. Zdroj: ukazsvojuchemiu.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Študentská vedecká konferencia „Chémia a technológie pre život“ (25. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) sa dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporujeme vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

Kto sa môže prihlásiť

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce.

Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Kedy a kde sa ŠVK 2023 uskutoční

Konferencia sa uskutoční 22. novembra 2023 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinovej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9.

Dôležité termíny

Otvorenie registrácie: 18. september 2023. Registrácie cez stránku http://www.ukazsvojuchemiu.sk/.

Odovzdanie príspevkov a registrácia: 27. október 2023

Viac o ŠVK 2023

Na študentskej vedeckej konferencii prebehla v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Na študentskej vedeckej konferencii sa organizuje aj nesúťažná posterová sekcia pre žiakov stredných škôl, v rámci ktorej vybraní finalisti prezentujú svoje práce. Okrem certifikátu o účasti získajú aj malé vecné ceny. Viac informácií pre stredoškolákov nájdete na stránke o posterovej sekcii.

Viac info

http://www.ukazsvojuchemiu.sk/