Iné / Bratislava

Svetový deň vody 2024 – Bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v BVS

Svetový deň vody 2024 – Bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody v BVS zo studní

Svetový deň vody 2024 – Bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody v BVS zo studní. Zdroj: bvsas.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Blíži sa Svetový deň vody 2024, dajte si bezplatne skontrolovať prinesené vzorky vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov.

BVS, a.s., pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka záujemcom možnosť nechať si bezplatne otestovať vodu z domácej studne na celkovú tvrdosť a prítomnosť dusičnanov.

Kedy a ako sa akcia uskutoční

Vzorku vody, na bezplatnú orientačnú analýzu, je potrebné priniesť v piatok, 22. marca 2024, v čase od 8.00 do 15.00 hodiny do akreditovaného laboratória BVS, a.s., na Bojnickej ulici č. 6 v Bratislave.

Postup pre bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne)

Vzorku treba priniesť v max. 3 dcl plastovej fľaši, ktorá bude pred odberom poriadne prepláchnutá. Voda zo studne by sa mala nechať aspoň tri minúty odtiecť a následne naplniť až po okraj fľaše, aby tam nezostal žiaden priestor na vzduch. Každá vzorka bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy na internetovej stránke www.bvsas.sk.

Viac info

https://www.bvsas.sk/novinky/na-svetovy-den-vody-vam-bvs-skontroluje-vodu-z-domacich-studni.html