Seminár /

registrácia|seminár|Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume (2018-02)


Toto podujatie už prebehlo.

BIC Bratislava s.r.o. a CVTI SR v Bratislave organizujú 15. 2. 2018 seminár Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume.

 

Program:

  • 9:00 – 9:30 Registrácia
  • 9:30 – 10:00 Introduction to intellectual property (EN), Paula Barnola, European IPR Helpdesk
  • 10:00 – 11:00 Duševné vlastníctvo v Horizonte 2020, Barbora Kubíková, Národný kontaktný bod H2020 pre právne a finančné otázky
  • Coffee break
  • 11:15 – 12:15 Intellectual property commercialisation (EN), Paula Barnola, European IPR Helpdesk
  • Lunch break
  • 13:00 – 14:00 Praktické využitie ochrany DV a transfer technológií, Jaroslav Noskovič, Centrum transferu technológií pri CVTI SR
  • 14:00 – 15:00 Intellectual property and contracts, Paula Barnola, European IPR Helpdesk
  • 15:00 – 15:45 Individuálne konzultácie

Okrem základných informácií o DV, spôsoboch komercializácie, ochrany DV v európskych projektoch sa dozviete aj to, aké zmluvy v tejto oblasti existujú, kedy ich použiť a kde nájdete bezplatné vzory a konzultácie.

 

Poznámka: niektoré z prednášok budú v anglickom jazyku. Kapacita miestnosti je obmedzená a vstup voľný, len pre registrovaných účastníkov.

 

KONTAKTNÁ OSOBA: Jana Gulan, 02/ 32 33 27 15, ipr@een.sk
MIESTO KONANIA: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

REGISTRÁCIA na podujatie je bezplatná registrácia.

Viac informácií

Živé vysielanie