Prednáška /

registrácia|prednáška|Vedecká kaviareň v Tabačke: Okná praveku dokorán (2019-05)


Toto podujatie už prebehlo.

Pôvodne sme sa mali spolu s medzinárodne uznávaným paleontológom RNDr. Martinom Kundrátom, PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ v Košiciach, preniesť do praveku. Žiaľ, musel pracovne odcestovať. Preto ponúka vedecká kaviareň v Košiciach novú tému. O tom aký úžasný „stroj“ je náš mozog. Je to najzložitejšia známa forma hmoty.

 

Mozog je často prirovnávaný k počítaču, a nervové bunky k jeho súčiastkam, tranzistorom. Je to ale určite oveľa zložitejšie. Už každá nervová bunka je vlastne samostatným počítačom a mozog je úžasným superpočítačovým centrom, aké zatiaľ v technickom svete nemá obdobu. O téme Mozog versus počítač bude hovoriť RNDr. Ján Gálik, CSc., z Neurobiologického ústavu BMC SAV v Košiciach.

 

Prednáška a beseda bude o dvoch témach

  • porovnanie súčasných počítačov a ľudského mozgu,
  • možnosti a formy komunikácie mozgu s počítačom.

Mozog komunikuje pomocou elektrických impulzov, čo dáva možnosť vytvorenia prepojenia (interfejsu) medzi informáciami tvorenými v mozgu na jednej a počítačom na strane druhej. To má význam pre zdokonaľovanie ľudských schopností (kyborgovia), ale napr. v oblasti protetiky pri návrhu a konštruckii inteligentných protéz.

 

========================================

Prednáška Okná praveku dokorán
 
doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.,
Centrum Interdisciplinárnych Biovied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
 
Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice
28. 5. 2019, 18:00 – 21:00

 
Život vytvoril na Zemi tie najúžasnejšie formy. Oceniť význam súčasného 1% tejto historickej biodiverzity vyžaduje pochopiť jeho 3.5 miliardy rokov dlhú schopnosť adaptácie. Na túto detektívnu úlohu sa podujali paleontológovia.

 

V tejto prednáške otvoríme po prvýkrát okná praveku dokorán a nazrieme do niekoľkých významných období, ktoré dali pozemskému životu novú podobu. Budeme stopovať najstaršie organizmy – preskúmame rybonožce, ktoré sa odvažili vykročiť na suchú zem – prenikneme do sveta operených dinosaurov – a odhalíme nové skutočnosti o evolúcii človeka.

Docent Martin Kundrát je objaviteľ a spoluobjaviteľ siedmich nových druhov dinosaurov, je tiež tímlíder výskumnej skupiny Evolučnej biodiverzity, vedúcim laboratória PaleoBioImaging – synchrotrónová paleontológia a hosťujúcim profesorom Dinosaur Evolution Research Center, Jilin University, Changchun v Číne.
 
Pozývame vás na spoločnú cestu do praveku!
 
Vstup voľný, kapacita je však obmedzená. Potvrďte účasť cez Facebook

 

Podujatie na FB

Viac informácií