CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Otvorený softvér pre vedu

Otvorený softvér pre vedu

Otvorený softvér pre vedu. Zdroj: FB CVTI SR


Toto podujatie už prebehlo.

Zaujíma vás, čo je softvér s otvoreným zdrojovým kódom (open source) a akú úlohu hrá v ekosystéme otvorenej vedy? Chceli by ste spoznať jeho príbeh, vedieť, kde všade ho môžete nájsť, ako ho používať pri výskume, alebo ako svoj vlastný softvér zverejniť otvorene? Open source má čo ponúknuť aj vedcom mimo technických odborov.

Kedy a ako sa webinár Otvorený softvér pre vedu uskutoční

Webinár bude prebiehať 4. júna 2024 v čase 13.00 až 14.30, online cez live stream.

O webinári

Zuzana Stožická (CVTI SR) predstaví otvorený softvér v kontexte otvorenej vedy a uvedie do života novú príručku na túto tému preloženú do slovenského jazyka z cyklu Cesta k otvorenej vede (originál: Passport for Open Science), Jakub Dubec (FIIT STU) povie viac o otvorenom softvéri z pohľadu tvorcu a Jakub Šrol (Ústav experimentálnej psychológie, SAV) bude prezentovať použitie otvoreného softvéru vo výskume.

O prednášajúcich

Ing. Jakub Dubec je doktorandom na FIIT STU. K open source softvéru sa dostal už v maturitnom ročníku. V rámci dizertačnej práce sa venuje komunikácii v IoT. Podieľa sa na výuke databázových systémov. Takmer 10 rokov pracoval ako softvérový developer. Na STU vedie projekt vývoja akademickej knižnice ELVIRA (projekt je open-source).

Mgr. Jakub Šrol, PhD., pôsobí v Ústave experimentálnej psychológie, v rámci Centra spoločenských a psychologických vied, SAV. Venuje sa najmä psychologickým aspektom šírenia nepodložených informácií v kontextoch akými sú pandémia COVID-19 či súčasná vojna na Ukrajine, ale aj iných oblastiach. Je šéfredaktorom OA časopisu Studia Psychologica. Angažuje sa v občianskom združení zameranom na šírenie postupov otvorenej vedy Slovak Reproducibility Network. Od svojho nástupu na doktorandské štúdium v roku 2016 sa aktívne venuje práci s otvoreným softvérom zameraným na štatistickú analýzu dát v sociálnych vedách.

Viac info

https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/otvoreny-softver-pre-vedu-webinar-cvti-sr.html?page_id=58767

https://otvorenaveda.cvtisr.sk/04-06-2024-otvoreny-softver-pre-vedu/

https://www.facebook.com/events/337509552424448/