CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Oceľoví giganti – námorná doprava

Banner k prednáške Oceľoví giganti - námorná doprava. Zdroj: CVTI SR

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Námorná doprava, ktorá prepraví väčšinu svetového tovaru medzi kontinentmi, je úzko naviazaná na vývoj svetového obchodu. Stagnácia svetového hospodárstva vyvolaná hospodárskou krízou, regionálne vojenské konflikty, medzinárodné sankcie voči niektorým krajinám sveta, presuny výrobných pobočiek nadnárodných spoločností do rozvojových krajín, útoky pirátov na námorné lode či pandémie (Ebola, SARS alebo COVID-19) vplývajú na zmenu smerovania prepravných prúdov vo svete a celkové množstvo prepraveného nákladu v kontajneroch. Zavedením kontajnerov do medzinárodných prepráv v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia došlo nielen k minimalizovaniu doby prekládky nákladu v námorných prístavoch, ale aj jeho ochrane pred poškodením, stratením alebo odcudzením počas prepravy, prekládky a skladovania. Zmeny vyvolané kontajnerizáciou nákladu viedli postupne k stavbe rýchlych veľkokapacitných kontajnerových lodí, ktoré zabezpečujú pravidelnú prepravu nákladu v kontajneroch medzi kontinentmi. V súčasnosti sú tieto kontajnerové lode schopné prepraviť viac než dvadsaťtisíc kontajnerov dĺžky dvadsať stôp. Limitujúcim faktorom pre tieto lode je najmä ich ponor, t. j. nemôžu plávať do akvatória všetkých námorných prístavov. Veľkosť plavidiel vplýva aj na stavbu námorných prístavov a ich kontajnerových terminálov. Aby tieto terminály dokázali preložiť čo najväčší počet kontajnerov, prechádzajú úplnou, resp. čiastočnou automatizáciou. V prednáške sa dozvieme aká je súčasná úloha námornej dopravy na preprave nákladu, priblížime si kontajnerizáciu nákladu, kontajnerové lode a ich vývoj, námorné prístavy a ich kontajnerové terminály, ako aj spôsoby zvyšovania priepustnosti v týchto termináloch v podobe automatizácie manipulačných procesov.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom:

Doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., pôsobí na Katedre vodnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Špecializuje sa na rôzne oblasti námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy. Medzi tieto oblasti patria vodné cesty, vnútrozemské prístavy, preprava nákladu námornou dopravou, kontajnerizácia nákladu, námorné prístavy a ich kontajnerové terminály, obehové systémy v termináloch, spôsoby zvyšovania priepustnosti či automatizácia manipulačných procesov v termináloch. Od roku 2009 participuje na riešení medzinárodných i národných projektov so zameraním na vnútrozemskú vodnú dopravu a logistiku.