Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aktivity zamerané na zvýšenie záujmu žiakov o štúdium v oblasti dopravy

Marta Bartošovičová

Z podujatia vo Vrútkach: Študuj dopravu

Doprava je dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie, v ktorom je veľký dopyt po pracovných silách. Štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy poskytne ich absolventom široké možnosti perspektívneho uplatnenia sa v rôznych profesiách. Aj o tom sa mohli dozvedieť žiaci, ktorí prišli na podujatie Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu“ a Kariérne poradenstvo“.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zorganizovalo toto príťažlivé podujatie v spolupráci so Strednou odbornou  školou dopravnou  Martin – Priekopa, štátnymi železničnými spoločnosťami a s ďalšími regionálnymi partnermi, medzi ktorými nechýbala ani Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 1. a 2. júna 2018 vo Vrútkach.

Bohatý program podujatia bol zameraný na ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave, návštevu priestorov rušňa, kamiónu, diagnostiku vozidiel, ovládanie parkovacieho pilota osobného vozidla, smart ovládanie vozidla, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže, ako aj fyzikálne pokusy vo „Vedeckej cukrárni“.

Projekt Študuj dopravu

Boli tu prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline predstavila  možnosti vysokoškolského štúdia v doprave. Odborníci poskytli deťom a mládeži kariérne poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

Riaditeľka SOŠ dopravná v Martine PhDr. Jarmila Matejčíková k podujatiu povedala: „Vrútky sú vďaka železničnému uzlu späté so železničnou dopravou a preto aj vďaka tomu akcia patrí medzi vydarené. Možnosť vojsť do priestorov rušňovodiča, sadnúť si do malého vetroňa, preskúmať priestory veľkého „tiráka“, vytlačiť si cestovný lístok, zažiť prevrátenie vozidla na vlastnej koži, a ešte sa pritom zabaviť na kvíze presvedčili žiakov základných škôl, že technika je zaujímavá a ponúka zamestnanie budúcnosti.“ Ďalej uviedla: „Vďaka za úspešnú akciu patrí ŽSR, ŽSSK a Cargo a mnohým ďalším, ktorí dali do akcie kus srdca, aby pritiahli mladých nasledovateľov. Pri otvorení akcie – Peter Varga, riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDaV SR a Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, potvrdili potrebu popularizácie vedy a techniky, čím sa zvýši záujem mladých o chýbajúce profesie.“

Popularizácia štúdia technických a prírodovedných predmetov patrí každoročne do spektra aktivít Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja (RA ŽSK). Dôvodom pre tieto aktivity je najmä snaha motivovať žiakov k štúdiu takých odborov, ktoré im zabezpečia budúce uplatnenie na trhu práce. Agentúra v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny už v jarných mesiacoch tohto roka spolupracovala na zabezpečení vedeckých dielní venovaných popularizácii výskumu rakoviny a štúdia prírodovedných predmetov medzi študentmi stredných škôl v Žilinskom kraji.

V rámci podujatia „Študuj dopravu“ zabezpečila Rozvojová agentúra ŽSK v spolupráci s Centrom pre popularizáciu fyziky na Gymnáziu V. Paulínyho – Tótha v Martine už osvedčené podujatie pod názvom Vedecká cukráreň, kde mali žiaci možnosť vyskúšať si rôzne fyzikálne pokusy spojené so zrozumiteľným výkladom prírodných javov, ktoré mohli pri nich sledovať.

Ukážka pokusov vo vedeckej cukrárni v rámci podujatia Študuj dopravu

Ukážka pokusov vo vedeckej cukrárni v rámci podujatia Študuj dopravu

Riaditeľ rozvojovej agentúry Mgr. Branislav Zacharides v tejto súvislosti okrem iného zdôraznil: „Pri realizácii týchto podujatí sme vždy vďační za podporu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré nám poskytuje rôzne publikácie a drobné motivačné predmety súvisiace s tematikou, ktorú popularizujeme.“ Ubezpečil, že s podobnými aktivitami nekončia, keďže súčasná doba potvrdzuje ich potrebu a zmysluplnosť.

Príťažlivé podujatie Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu sa uskutoční v tomto roku ešte v dvoch mestách, a to v Trnave 4. 10. 2018 a v Bratislave 19. 10. 2018.

 

Informácie a foto poskytol: Mgr. Branislav Zacharides, riaditeľ Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja

Ďalšie informácie:

Tlačová správa Ministerstva dopravy a výstavby SR

Projekt Študuj dopravu

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Z podujatia vo Vrútkach Študuj dopravu 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky