CVTI SR, Súťaž, Výzva / celé Slovensko

Objav(y) Aurela Stodolu

Banner podujatia: Objav(y) Aurela Stodolu

Toto podujatie už prebehlo.

Aurelium vyhlasuje 2. ročník súťaže určenej pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Cieľ výzvy Objav(y) Aurela Stodolu

Cieľom je spoznať osobnosť Aurela Stodolu, jeho život a najmä jeho objavy. Žiaci a študenti sa prostredníctvom tvorby videa môžu aktívnejšie spoznať osobnosť slovenského vedca Aurela Stodolu. Otvorená výzva na predkladanie študentských prác môže slúžiť ako doplnková vzdelávacia aktivita počas hodín a seminárov z fyziky.

Výstupom bude video o osobnosti Aurela Stodolu, o jeho živote, vynálezoch a patentoch. Dr. Ing. Aurel Stodola bol vedcom svetového formátu, strojný inžinier, matematik, pedagóg a zakladateľ teórie parných turbín. Spoznajte ho bližšie a sprostredkujte ostatným jeho prínos vo forme videa.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Môže ísť o natočené hrané video, alebo videoanimáciu či animovanú 2D grafiku. Video je potrebné zaslať do 30. novembra 2022.

Presné inštrukcie nájdete na stránke https://aurelium.sk/__aurel_sutaz/.

Zostrih z minulého ročníka súťaže

Viac info

https://aurelium.sk/__aurel_sutaz/