Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom

VEDA NA DOSAH

Pripomíname si 160. výročie narodenia slovenského vedca svetového významu, polyhistora, génia energetiky, fyzika, technika a zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Vynálezy Aurela Stodolu doteraz dennodenne ovplyvňujú život miliónov ľudí bez toho, aby si to uvedomovali.

 

V úvode prednášky nás Milan Petráš oboznámil so životným príbehom Aurela Stodolu. Priblížil nám ho nielen ako vedca a vizionára technického pokroku, ale najmä ako človeka s pevnými zásadami a morálnymi princípmi. Človeka, ktorý sa až do konca svojho života hrdo hlásil k Slovákom a slovenskému národu. V ďalšej časti prednášky nám prof. František Urban priblížil konkrétne výsledky Stodolovej odbornej práce a to, v akej podobe sa jeho dielo využíva doteraz v našom živote. Prednáška bola zameraná aj na uplatnenie parných a spaľovacích turbín v súčasnosti. O ich zavedenie sa zaslúžil práve Aurel Stodola.

 

Kto sú Milan Petráš a František Urban

Milan Petráš je historik vedy a techniky, múzejník a životopisec, ktorý sa už 40 rokov zaoberá životom i dielom Aurela Stodolu. Je autorom publikácie Najväčší z veľkých – Aurel Bohuslav Stodola. Tá je doposiaľ jedinou svojho druhu. Je to najrozsiahlejšia monografia, ktorá podáva komplexný obraz o slovenskom velikánovi vedy a techniky.

Prof. Ing. František Urban, CSc. pracuje v Ústave energetických strojov a zariadení na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a je prodekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Je pokračovateľom Aurela Stodolu, ktorý aj ako vysokoškolský pedagóg ďalej rozvíja a šíri Stodolov prínos v oblasti strojárstva.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky