Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Aurel Stodola, otec parných turbín

VEDA NA DOSAH

V májovej Vedeckej cukrárni sme si pripomenuli 160. výročie narodenia slovenského vedca svetového významu, génia energetiky, fyzika, technika a zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Do dejín svetovej techniky sa zapísal ako konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho vynálezy doteraz dennodenne ovplyvňujú život miliónov ľudí bez toho, aby si to uvedomovali. Týmto výnimočným človekom je profesor Aurel Stodola.

Prednáška zhrnula ságu rodu Stodolovcov z Liptovského Mikuláša a predstavila Aurela Stodolu ako predobraz moderného slovenského vedca 20. storočia s ohlasom i uznaním v zahraničí aj doma. Uviedli sme výsledky jeho priekopníckej práce v oblasti parných a plynových turbín, ale aj v iných sférach techniky. Objasnili sme tiež okolnosti prenosu telesných pozostatkov A. Stodolu a jeho manželky z Zürichu domov na Slovensko. Prednášajúci sa osobne podieľal na uvedenom prenose pozostatkov.

 

Kto je Štefan Luby

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. pôsobí od roku 1964 v Slovenskej akadémii vied. V súčasnosti reprezentuje Slovensko v jednom z programových výborov hlavného európskeho vedeckého programu Horizont 2020. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venuje nanotechnológiám, osobitne senzorom plynov. Je autorom vyše 400 vedeckých prác a autorom i spoluautorom 5 odborných vedeckých publikácií. Napísal 12 kníh literatúry faktu, v ktorých sa zaoberal osobnosťami vedy. V jednej z nich spracoval aj portrét Aurela Stodolu. Navyše písal aj vedecké cestopisy a vydal tri zbierky aforizmov a bonmotov.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky