Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Najslávnejší slovenskí vynálezcovia

VEDA NA DOSAH

Vynájdenie padáka, skonštruovanie vrtuľníka, verejná pitva či zakladateľ modernej fotografie, astronómovia, fyzici, technici a historici. Mnoho významných slovenských vedcov má za sebou skutočne celosvetové úspechy. Poznáte ich?

Kvíz: Najslávnejší slovenskí vynálezcovia

Fotomontáž: Marián Zelenák / Wikipédia

Kvíz pripravilo občianske združenie All4Science, o. z.

Zdrojom vysvetlení je Wikipédia.

V roku 1914 vydal Americký patentový úrad patent na padák, ktorý fungoval na princípe dáždnika. Padák mal vyriešený problém tzv. plávania vo vzduchu a upevňoval sa pomocou popruhov na telo letca v hrudnej časti pod ramenami. Princípom bola teleskopická konštrukcia dáždnikového typu, ktorá niesla tkanivové krytie. Ako sa volal vynálezca tohto padáku?

Prvý vrtuľník skonštruoval slovák Ján Bahýľ v roku 1894. Stroj bol poháňaný ľudskou silou. V rokoch 1901 – 1903 bol konštrukčne vylepšený a nahlásený na uhorskú ohlasovňu patentov v Budapešti. Ako sa volal tento vylepšený model prvého vrtuľníka?

V roku 1840 vypočítal a skonštruoval anastigmatický objektív so šestnásťkrát väčšou svetelnosťou, akú mal Daguerrov objektív, a skrátil tak niekoľkominútové expozície na sekundové. Ktorý vynikajúci slovenský matematik a fyzik sa považuje za zakladateľa modernej fotografie?

Ktorý významný fyzik a technik zo Slovenska sa považuje za zakladateľa teórie parných a plynových turbín? Tento výnimočný človek sa narodil v Liptovskom Mikuláši, po štúdiách v Budapešti a na parížskej Sorbonne sa neskôr stal profesorom na Vysokej škole technickej v Zürichu. Bol konštuktérom tepelného čerpadla, ktoré až dodnes (od roku 1929) pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve. Tiež je známym spolu-konštruktérom umelej ruky. Bol profesorom Alberta Einsteina.

Jozef Murgaš bol vynálezca, politik, signatár, reverend, kňaz, umelec a maliar. Čím sa tento rodák z Tajova preslávil?

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi je slovenský národ vďačný za jeho obrovské politické a vojenské zásluhy. Možno len málokto vie, že Štefánik bol takisto objaviteľ a vedec. Zúčastnil sa niekoľkých výprav na Mont Blanc. Precestoval Áziu, Afriku, Južnú Ameriku a na Tahiti sa chcel aj usadiť. Akému vednému odboru sa venoval?

Bol významný rakúsko-uhorský polyhistor slovenského pôvodu. Po štúdiách pôsobil ako evanjelický farár a prorektor na lýceu v Banskej Bystrici a po potlačení Rákocziho povstania, s ktorým sympatizoval, ho odsúdili na smrť. Následne ho však omilostili a stal sa rektorom lýcea v Bratislave a neskôr aj evanjelickým farárom. Je autorom diel: Posol starého a nového Uhorska, Historicko-zemepisné znalosti o novom Uhorsku a Rozprava o uhorskom poľnohospodárstve. Bol členom učených spoločností a akadémií, povýšený do šľachtického stavu a získal zlatú medailu, ktorou ho vyznamenal pápež Klement XII. Bol členom mnohých európskych vedeckých spoločností a nazývali ho „Veľkou ozdobou Uhorska“. Kto je to?

Dušan Samuel Jurkovič bol jedným z najvýznamnejších slovenských architektov, ktorý cieľavedome nadväzoval na ľudovú architektúru, no zároveň bol ovplyvnený európskou secesiou, najmä anglickým umelecko-výtvarným hnutím Arts and Crafts – Umenie a remeslo, ktoré sa najprogresívnejšie odrazili v úsilí o povznesenie bytovej kultúry. Ktorá z nasledujúcich budov vyšla z jeho dielne?

Patril medzi najväčších priekopníkov v oblasti elektrotechniky v devätnástom storočí v Európe. V roku 1828 zostrojil malý pohyblivý elektromagnet pre elektrické experimenty, čo je v podstate elektromotor. Svoj „motorček“ neuverejnil, a tak sa objavmi v tomto smere preslávil M. Faraday, ktorý publikoval svoje práce o niekoľko rokov neskôr. Koncom päťdesiatych rokov stihol podobný osud aj jeho základný objav elektromagnetických rotácii, ktorý sa stal zárodkom elektrického dynama. Objav tohto princípu sa prisudzuje W. Siemensovi, ktorý si ho dal patentovať až v roku 1866. O koho ide?

Pochádzal z turčianskeho zemianskeho rodu. Vykonal prvú verejnú pitvu ľudského tela v českých krajinách. Za účasť v protihabsburskom povstaní bol popravený na pražskom Staromestskom námestí. Kto to bol?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky