CVTI SR, Prednáška / Bratislava

O športe trochu inak – aj športovanie je veda

Banner podujatia Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

Banner podujatia Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda. Zdroj: CVTI SR


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Štvrtok 22. júna o 9.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Šport je fenomén, ktorému rozumie takmer každý. Prináša nám zábavu, napätie, je zdrojom inšpirácie a emócií. Veda na strane druhej, je náročná oblasť, ktorá stojí veľa námahy, rozmýšľania, času, ale vo vzťahu k športu ju vnímame častokrát len okrajovo. A predsa sa tieto dve zdanlivo odlišné oblasti ľudskej činnosti priťahujú. Športová veda sa snaží na základe rôznych princípov fyziky, biológie, fyziológie, biochémie a ďalších odborov pochopiť vzťah medzi cvičením a ľudským organizmom.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 21. júna 2023.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore športová edukológia s 35-ročnou pedagogickou a výskumnou praxou na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, autorka viac ako 300 publikácii s domácimi i medzinárodnými ohlasmi.  Svoje výskumné aktivity smeruje do oblasti rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu, kde cielene realizuje a overuje účinnosť intervenčných programov na zlepšovanie pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti a kvality zdravia z rôznych aspektov.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.