Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aká je budúcnosť biologického pasu športovca a na aké trendy v dopingu sa treba pripraviť?

VEDA NA DOSAH

Aj tieto otázky zodpovedajú odborníci na unikátnej konferencii Nahlas o dopingu, ktorá sa uskutoční v Bratislave už 13. apríla.

Medzi porušeniami dopingových pravidiel naďalej dominujú anabolické steroidy. Zdroj: iStockphoto.com

Medzi porušeniami dopingových pravidiel naďalej dominujú anabolické steroidy. Zdroj: iStockphoto.com

Najväčšia konferencia o problematike dopingu Nahlas o dopingu, ktorú pripravuje Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR (SADA), prinesie odpovede na mnohé pálčivé otázky. Odborníci budú diskutovať o budúcnosti biologického pasu športovca, odhaľovaní porušenia pravidiel i nových trendoch v oblasti dopingu. Podujatie sa uskutoční 13. apríla v Bratislave.

Rebríček rizikovosti športov sa v jednotlivých krajinách líši

Rebríček rizikovosti športov, ktorý hodnotí, aké majú jednotlivé športy predispozície na doping, sa prekvapivo v každej krajine líši. Kým na Slovensku môže patriť vybraný šport medzi rizikové, inde to platiť nemusí. Kľúčovým faktorom môžu pritom byť aj financie alebo kultúrne zázemie.

„Ako bývalý vrcholový športovec som absolvoval množstvo kontrol a vždy som v športe presadzoval čistotu a férovosť. Táto konferencia je jedinečnou príležitosťou, ako informovať športovú verejnosť o nových trendoch v oblasti antidopingu. Som presvedčený, že len edukáciou a prevenciou vieme túto čistotu udržiavať v čo najväčšom rozsahu,“ približuje štátny tajomník ministerstva školstva pre šport Richard Nemec.

„Chceme „zasiahnuť“ čo najširšiu odbornú verejnosť, ktorá prenáša informácie do života mladých športovcov. Takisto chceme, aby boli športovci NŠC kontinuálne vzdelávaní tak, aby bol vedomý doping na zozname neakceptovateľných javov v živote športovca. Zároveň je dôležité poukazovať aj na neúmyselný doping, pretože nevedomosť v tejto oblasti nie je ospravedlňovaná a môže znamenať nechcené ukončenie športovej kariéry,“ hovorí o cieľoch konferencie Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC.

Doping, rovnako ako iné oblasti športu, sa neustále vyvíja. Kým v minulosti bolo zvykom testovať čo najviac športovcov, dnes je situácia iná. Prioritou sa stalo cielené testovanie. „Existuje určitá hierarchia zodpovednosti. Ako agentúra sme zodpovední za výber športovcov, ktorých testujeme, a za celý proces dopingovej kontroly. Za to, aké majú športovci vedomosti o samotnej dopingovej kontrole, svojich právach, ale aj povinnostiach, však nesú určitú zodpovednosť aj kluby. Z toho dôvodu sme chceli sústrediť na jednom mieste čo najviac organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove športovca, a predstaviť im kľúčové otázky z oblasti antidopingu,“ dopĺňa Žaneta Csáderová, riaditeľka SADA.

Stane sa génový doping tajnou zbraňou športovcov?

Špičkoví odborníci z oblasti antidopingu, no i samotní športovci budú diskutovať tiež o budúcnosti dopingu. Tak ako v iných oblastiach, aj v prípade dopingu totiž možno hovoriť o určitých trendoch. Už teraz je pomerne diskutovanou témou génový doping. „Základným rozdielom medzi génovým dopingom a konvenčnými dopingovými metódami je skutočnosť, že namiesto zakázaných látok, ako sú anaboliká a hormóny, sa do tela zavádza genetický materiál alebo iné látky, ktoré modifikujú reguláciu génovej expresie.

Podľa Svetovej antidopingovej agentúry patrí medzi génové metódy napríklad použitie nukleových kyselín alebo geneticky modifikovaných činidiel, sekvencií. Takýto genetický materiál je schopný v tele priamo ovplyvniť rast svalov, redukciu tuku alebo produkciu špecifických hormónov,“ vysvetľuje Tomáš Pagáč, vedúci oddelenia testovania a prevencie SADA.

Najpopulárnejším dopingom sú steroidy

Medzi porušeniami dopingových pravidiel však naďalej dominujú anabolické steroidy. Na základe zverejnenej štatistiky celosvetového testovania za rok 2021 možno hovoriť, že až 40 percent všetkých pozitívnych nálezov súvisí práve s touto skupinou látok. Nasledujú stimulanty (16 percent) a diuretiká (14 percent).

„Vo viacerých krajinách však pozorujeme trend porušení antidopingových pravidiel, ktorý súvisí s užívaním výživových doplnkov. Trh s výživovými doplnkami je veľmi slabo regulovaný a kontrolovaný. Často označenie doplnkov nekorešponduje s realitou, prípadne môžu byť doplnky kontaminované zakázanými látkami. A to vnímam ako veľký problém, pretože výživové doplnky neužívajú len vrcholoví športovci, ale čoraz viac aj bežná populácia,“ dopĺňa Tomáš Pagáč.

Nové trendy v odhaľovaní porušenia pravidiel

Ruka v ruke s novinkami v oblasti dopingu ale prichádzajú aj nové metódy na odhalenie porušenia antidopingových pravidiel. „Jedným z nových trendov v odhaľovaní dopingu sú metódy schopné detegovať veľmi nízke hladiny esterov anabolických steroidov, napríklad testosterónu. Takáto analýza sa vykonáva vo vzorkách séra alebo krvi športovca. Naše laboratórium ako jedno z mála disponuje takouto metódou a aj s jej pomocou odhalilo už niekoľko pozitívnych vzoriek,“ hovorí Daniel Pecher, analytik v antidopingovom laboratóriu v Seibersdorfe.

Ďalším významným trendom je analýza takzvanej suchej kvapky krvi (dried blood spot). Športovcovi alebo športovkyni sa odoberie napríklad z prsta pár kvapiek krvi, ktoré sa nanesú na nosič, vysušia a zašlú do laboratória na analýzu. „Výhodami takejto analýzy je vyššia stabilita vzorky a menšie nároky na skladovanie pri zachovaní nízkej invazívnosti odberu vzorky. Nevýhodou je, naopak, nízky objem odobratej vzorky, hlavne v porovnaní s močom, a tak aj vyššie nároky na citlivosť analytických metód. Naše laboratórium dostalo minulý rok akreditáciu pre metódu analýzy vo vzorkách suchej kvapky krvi, v rámci ktorej sledujeme vyše 200 rôznych zakázaných substancií,“ vysvetľuje Daniel Pecher.

Pomôcť môže aj biologický pas športovca

Pri zisťovaní porušenia antidopingových pravidiel môže často pomôcť napríklad aj biologický pas športovca, ktorý upozorňuje na zmeny v profile športovca a nepriamo odhaľuje účinky zakázaných látok či metód na organizmus. „Vyšetrovanie v rámci operácie Aderlass odhalilo, že niektorí športovci v spolupráci so sprievodným personálom používali výsledky v hematologickom profile športovca na úpravu alebo zmenu svojej dopingovej stratégie s cieľom vyhnúť sa analytickému dôkazu o použití zakázanej látky alebo metódy športovcom,“ vysvetľuje Kristián Slíž, dopingový komisár SADA.

Výkonný výbor Svetovej antidopingovej agentúry preto v septembri 2021 schválil zmenu, ktorou sa športovcom zrušilo povolenie na prístup k ich hematologickému profilu v systéme ADAMS v reálnom čase. „Právne predpisy týkajúce sa prístupu k osobným údajom totiž nevyžadujú, aby boli tieto údaje športovcom prostredníctvom systému ADAMS priamo alebo okamžite prístupné. Obmedzením prístupu k týmto údajom sa znížila možnosť ich využitia ako súčasti dopingovej stratégie,“ doplnil Slíž.

Zdroj: TS MŠVVaŠ

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky