Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako nadmorská výška vplýva na výkon športovcov?

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / nadmorská výška

Zistiť vplyv rôznej nadmorskej výšky simulovanej v hypoxickej komore na reakciu vybraných fyziologických parametrov pri zaťažení je cieľom práce Petra Lopatu, za ktorý mu Univerzita Komenského v Bratislave udelila grant. V rámci tohto výskumu sa pritom pracuje s tromi variantmi nadmorskej výšky, a to150 m. n. m., 1 800 m. n. m. a 2 200 m. n. m.

Peter Lopata vysvetľuje, že hypoxické prostredie je v športe dlhodobo využívaným a dostatočne preukázaným prostriedkom na zvyšovanie kondičných schopností. „Realizuje sa vo vysokohorských strediskách, resp. v nížine (simulovaná hypoxia). V súčasnosti sa vo vysokohorských strediskách pripravuje väčšina špičkových športovcov. Ide hlavne o vytrvalostné športy. Hypoxia sa ale týka aj vysokohorskej turistiky, skialpinizmu, vysokohorských expedícii, horolezectva, lyžovania a pod. Pri pobyte v hypoxickom prostredí nám s nárastom výšky stúpa náročnosť dodávky kyslíka do svalov. S tým je spojené vyššie fyziologické zaťaženie a mnohé riziká, ktoré si často neuvedomujeme a v prípade športovcov to môže znamenať zníženie efektu hypoxickej prípravy, resp. jej negatívny účinok. V prípade iných cieľových skupín hrozia rôzne, najmä však zdravotné komplikácie.“

športovec – Jozef Repčík, reprezentant v behu na 800 m Projektom s názvom Vplyv nadmorskej výšky simulovanej v hypoxickej komore na vybrané  fyziologické parameter chcú jeho autori prispieť k formulovaniu odporúčaní pre pobyt a záťaž vo vysokej nadmorskej výške a plánovaniu objektívnejších tréningových plánov v hypoxii. „Čiastkovým cieľom je zistiť u probandov individuálne rozdiely medzi schopnosťou zvládať záťaž v hypoxii a hľadať závislé premenné v tejto schopnosti. Výsledky štúdie môžu prispieť k východiskám skúmania vhodnosti zaťaženia v hypoxickom prostredí pre jednotlivé skupiny ľudí,“ uvádza Peter Lopata.

Podnet k výskumu podľa neho vznikol v rámci spolupráce Fakulty telesnej výchovy a športu a Národného športového centra, kde sa vybudovala hypoxická komora, ktorá bude slúžiť na prípravu špičkovým slovenským športovcom. Výsledky výskumu majú prispieť k praktickým odporúčaniam pre tréning a ďalší výskum vo vrcholovom športe na Slovensku.

 

Projekt Ako nadmorská výška vplýva na výkon športovcov bol jedným z projektov, ktorému Univerzita Komenského v Bratislave udelila kocom  apríla 2017 grant. Granty, ktoré sú určené na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov – vo veku do 30 rokov, udeľovala univerzita už po dvadsiaty prvý. Medzi 232 projektov sa tak rozdelila suma 225 250,00 eur.

Prvenstvo v počte podaných i podporených projektov patrí tradične Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá predložila 143 žiadostí o grant, z nich uspelo 84. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky bolo podporených 37 projektov z 57 podaných. Jesseniova lekárska fakulta predložila 51 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 28.

Bližšie informácie o Grantoch UK v Bratislave

 

Informácie poskytli: Peter Lopata a PhDr. Andrea Földváryová, vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív NŠC

Ilustračné foto: Pixabay,com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky