CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Na káve s NCPs #4: Čo je nové v EIC Accelerator?

Na káve s NCPs #4: Čo je nové v EIC Accelerator?

Na káve s NCPs #4: Čo je nové v EIC Accelerator? Zdroj: eraportal.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Radi by sme vás pozvali na ďalšie stretnutie „Na káve s NCPs“, na ktorom sa budeme venovať téme „Čo je nové v EIC Accelerator“ v programe Horizont Európa.

Kedy a ako sa podujatie Na káve s NCPs uskutoční

Podujatie sa uskutoční on-line vo štvrtok 18. apríla 2024 v čase od 13:00 do 14:00 hod.

Registrácia

Zaregistrujte sa na podujatie

Podujatia sa môžete zúčastniť po kliknutí na odkaz na vysielanie: https://video.nti.sk/join?cejwxoozc2a. Počas vysielania môžete spíkrom klásť aj otázky.

O čom sa bude diskutovať

  • Aké sú najvýznamnejšie zmeny a ako funguje EIC Accelerator od začiatku 2024,
  • nové pravidlá trikrát a dosť, nové platformy a formuláre,
  • ako funguje investičný Fond EIC,
  • čo ponúkajú ostatné schémy EIC (Transition, Pathfinder),
  • Seal of Excellence,
  • národné schémy a podpora napojená na EIC,
  • európske a slovenské úspešné firmy.

Kto bude diskutovať

Diskutovať budú spolu Peter Szuttor a Ivan Filus, národné kontaktné body pre EIC programu Horizont Európa na Slovensku.

Ivan Filus – konzultant BIC Bratislava, slovenský národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network a koordinátor aktivít EEN2EIC na Slovensku, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy.

Peter Szuttor – národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC), Európske inovačné ekosystémy (EIE) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) z Národnej kancelárie Horizontu Európa pri CVTI SR.

Viac info

https://eraportal.sk/horizont-europa/podujatie/na-kave-s-ncps-4-co-je-nove-v-eic-accelerator/