Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska únia sprevádzkovala v rámci systému Galileo novú službu HAS

VEDA NA DOSAH

Umožňuje určiť polohu s presnosťou na jeden meter, zvyčajne však na menej ako 25 centimetrov horizontálne.

Pohľad na satelity navigačného satelitného systému Galileo obiehajúce okolo Zeme. Zdroj: J.Huart/ESA

Pohľad na satelity navigačného satelitného systému Galileo obiehajúce okolo Zeme. Zdroj: J. Huart/ESA

Európsky komisár pre vnútorný trh Thierry Breton 24. januára 2023 na výročnej Európskej konferencii o vesmíre v belgickom Bruseli oznámil, že Európska únia () uviedla do prevádzky novú prelomovú službu systému určovania polohy s názvom High Accuracy Service (Služba vysokej presnosti, HAS).

HAS je súčasťou globálneho navigačného satelitného systému Galileo, ktorý je zložkou vesmírneho programu EÚ. Galileo pozostáva z 26 operačných satelitov obiehajúcich vo výške približne 23-tisíc kilometrov nad povrchom Zeme. Ďalšie tri satelity na obežnej dráhe tvoria operačnú zálohu.

Uvedením systému HAS do prevádzky sa satelitný systém Európskej únie dostáva na nebývalú úroveň a používateľom vo väčšine sveta ponúka pri určovaní polohy presnosť na jeden meter, zvyčajne na menej ako 25 centimetrov horizontálne.

Prenáša sa priamo prostredníctvom signálu vo vesmíre systému Galileo (E6-B) a cez internet. Vďaka systému HAS sa Galileo stal prvou satelitnou zostavou na svete schopnou globálne a priamo prostredníctvom signálu vo vesmíre poskytovať službu s vysokou presnosťou.

Nové technológie, napríklad bezpilotné vzdušné prostriedky a autonómne vozidlá, si vyžadujú veľmi vysokú úroveň presnosti, ktorá zaručuje lepšiu navigáciu, vyššiu bezpečnosť a efektívnejšie riadenie dopravy. Zvýšená presnosť pri určovaní polohy podporí inovatívne aplikácie aj v oblasti dopravy, poľnohospodárstva, geodézie, zábavy a v mnohých ďalších súčasných odvetviach.

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) spolu s Európskou komisiou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) majú prehľad o týchto trendoch na trhu a snažia sa posilniť digitálne hospodárstvo EÚ. Službu vysokej presnosti systému Galileo vyvinuli a odskúšali práve z tohto dôvodu. Bude slúžiť ako opora tým oblastiam použitia, ktoré potrebujú presné a spoľahlivé informácie o polohe. Patria medzi ne odvetvové politiky EÚ, ako aj národné politiky členských štátov EÚ.

Kto môže využívať túto službu?

Služba je zadarmo a dostupná pre všetkých používateľov s prijímačom, ktorý dokáže spracovať vysielanie korekčnej služby HAS signálom E6-B a cez internet. Presné korekcie poskytované službou vysokej presnosti systému Galileo umožnia používateľom služby zmenšiť chybu spojenú s obežnou dráhou a hodinami poskytovanými prostredníctvom navigačných správ vysielaných otvorenou službou Galileo a navigačných údajov GPS Standard Positioning Service.

„So službou HAS systému Galileo môžeme naplno rozvinúť potenciál nových technológií, napríklad dronov, a zabezpečiť, aby sa autonómne riadenie stalo realitou skôr,“ skonštatoval Rodrigo da Costa, výkonný riaditeľ Agentúry Európskej únie pre vesmírny program. Dodal, že úlohou agentúry EUSPA je prepojiť vesmír s potrebami používateľov a že uvedením novej služby do prevádzky bol uspokojený jasný dopyt na trhu po presnej, stabilnej a spoľahlivej navigácii.

Všetky dokumenty o službe HAS, ako aj doplňujúce informácie o službách systému Galileo nájdete na webovom sídle Centra európskej služby GNSS. Ak si chcete prečítať o službe HAS systému Galileo viac, kliknite sem.

O Agentúre Európskej únie pre vesmírny program

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) poskytuje bezpečné a chránené služby európskej satelitnej navigácie, podporuje komerčné využitie údajov a služieb systémov Galileo, EGNOS a Copernicus, koordinuje vládny program satelitnej komunikácie EÚ GOVSATCOM a od roku 2023 je zodpovedná aj za dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru a prevádzku kontaktnej kancelárie.

Agentúra EUSPA je zodpovedná za bezpečnostnú akreditáciu všetkých zložiek vesmírneho programu EÚ. Podporovaním rozvoja inovačného a konkurencieschopného kozmického sektora a spoluprácou s celým vesmírnym spoločenstvom EÚ prispieva k dosahovaniu cieľov Európskej zelenej dohody a k digitálnej transformácii, bezpečnosti a ochrane EÚ aj jej občanov a zároveň posilňuje jej autonómiu a odolnosť.

Zdroj: TS EUSPA
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky