CVTI SR, Festival / Bratislava

Medzinárodný Deň svetla

Plagát podujatia: Medzinárodný Deň svetla

Toto podujatie už prebehlo.

V rámci Medzinárodného dňa svetla pripravilo Medzinárodné laserové centrum a Centrum vedy Aurelium (CVTI SR) zážitkový deň o svetle, optike a fotonike.

Deň svetla prináša návštevníkom zaujímavosti o svetle, fotonike, laseroch a ľudskom vnímaní farieb. Okrem toho prinesie aj predstavenie novej interaktívnej pomôcky vo výuke fyziky. Podujatie bude pozostávať z teoreticko-odbornej a zážitkovej časti.

Kedy a kde sa Medzinárodný Deň svetla uskutoční

Podujatie pre školy a širokú verejnosť sa uskutoční dňa 16. mája 2023 od 9:00 do 16:00 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3 (areál Matador), Bratislava.

Vstup na podujatie je podľa aktuálneho cenníka.

Čo vás čaká

Prednášková časť

Prednášková časť na hlavnom pódiu prinesie prednášky o svete farieb a svetla. „Napriek tomu, že svetlo využívame a každý deň sa s ním stretávame, v skutočnosti vôbec netušíme, čo svetlo skutočne je“, naznačuje obsah prednášky jeden zo spíkrov RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Návštevníci sa zoznámia s najvýkonnejším laserom na svete, ktorý je prevádzkovaný európskou vedeckovýskumnou organizáciou Extreme Light Infrastructure – ELI ERIC.
Súčasťou programu na pódiu bude aj laserová show – audio-vizuálna ukážka hudobno-svetelnej kompozície s využitím laserov a projekčným video-mappingom.

Zážitková časť

Zážitková časť podujatia prebehne priamo v hale, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať projekt rozšírenej reality vo výuke fyziky. Projekt ARphymedes predstaví Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. ktorá je vedúcou Oddelenia biofotoniky v Medzinárodnom laserovom centre CVTI SR v Bratislave a pedagogicky pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. „Žiaci i pedagógovia si môžu vyskúšať interaktívnu učebnicu, pomocou ktorej nahliadnu do sveta fyziky prostredníctvom animácii a experimentov zobrazených pomocou rozšírenej reality“, hovorí koordinátorka projektu Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

Viac info

https://aurelium.sk/medzinarodny-den-svetla/