Súťaž / celé Slovensko

„Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

Banner podujatia: Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

Toto podujatie už prebehlo.

Máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať? Je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebuje na to vhodné podmienky?

Startup centrum TUKE vám ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení.

Termín a registrácia

Do súťaže sa dá prihlasovať celoročne. Každých 6 mesiacov prebieha výber nových startupov.

Prihlášky do 14. kola súťaže, ktorá sa bude konať 17.12.2021 môžete zasielať do 14.12.2021.

Hodnotiaca komisia súťaže na základe posúdenia úrovne rozvoja startupu môže navrhnúť jeho umiestnenie priamo do Inkubátora TUKE.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete v menu v časti „Ako sa zapojiť“.

Čo môžete získať

  • priestory zdarma v Startup Centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity,
  • expertnú a mentorskú podporu (všeobecná aj z oblasti nerastných surovín).

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t.j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou. O mieste a konaní budeme tímy informovať do dvoch týždňov od ukončenia prihlasovania.

Viac info

https://startupcentrum.tuke.sk/ako-sa-zapojit/zakladne-informacie/

https://startupcentrum.tuke.sk/ako-sa-zapojit/registracia/