Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Košičania vymysleli online nástroj, ktorý stimuluje mozog

VEDA NA DOSAH

Ing. Michal Mikulaško

Na základe tradičného programu zameraného na počítanie spamäti chcú tvorcovia slovenského projektu MIND3X vytvoriť podporný simulačný a herný online nástroj pre zvýšenie mentálneho výkonu a efektivity. Cieľom je duševný rozvoj človeka.

Start-up MIND3X patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Ing. Michal Mikulaško približuje, že s nástupom digitálnych technológií a robotickej automatizácie sa vytvára nový životný priestor, v ktorom už žijeme, ale nastavenie nášho myslenia k tomu nie je prispôsobené.

„Kontinuálne si hľadáme cesty, ako všetko vo svojom živote zjednodušiť. Aký je však výsledok? Rýchle životné zmeny sa budú ešte zrýchľovať, ale pritom naša mentálna aktivita a inteligencia podľa svetových štatistík klesá. Pre spoločnosť, ako aj pre jednotlivca však bude podstatné to, ako svoj život prežívame a nie, kto to za nás urobí. Ak sa budeme spoliehať iba na to, že manuálnu prácu za nás preberú technológie, ukracujeme sa tak o našu hlavnú doménu, a to mentálnu aktivitu, ktorá je úzko prepojená s manuálnou činnosťou.“

Podľa odborníka je pre spoločnosť aj pre jednotlivca (hlavne deti) podstatné budovať si nové návyky spojené s organizáciou kontinuálnych zmien a životných výziev, pričom hlavnou doménou budúcnosti bude tréningové udržiavanie mentálnej aktivity v prepojení na simuláciu manuálnej činnosti využívajúc pritom didaktické nástroje. S organizáciou kontinuálnych zmien je vraj spojená aj digitálna a matematická kompetencia a ich rozvoj je spojený s celým životným cyklom človeka.

Koncept tohto projektu je zameraný na podporu ľudského myslenia, prepojený s rozvojom duševných schopností. „Digitálnou podporou hravého tréningu myslenia stimulujeme senzorické, motorické a kognitívne funkcie a procesy mozgu, čo má dopad na rozvoj neurónovej siete a rýchlosť prietokového spracovávania informácii tzv. mind processing speed.“ Cieľom je vytvoriť digitálny tréningový nástroj a analytický systém ako pre vzdelávacie inštitúcie, tak aj pre oblasť plánovania ľudských zdrojov.

Didaktické pomôcky, ktoré sú overené časom

„Základ navrhovania simulačných aplikácií tvoria procesy spojené s používaním historických matematických didaktických pomôcok, ktoré sa používali na vzdelávanie a sú overené časom. Za dnešnými digitálnymi technológiami stoja práve tieto pomôcky. Mentálna schopnosť, ako rýchlosť počtového výkonu a predstavivosť, sú zodpovedné za ich dnešnú podobu. Matematika ako taká je základným elementom pre každú oblasť a má aj nezastupiteľnú úlohu v živote človeka a spoločnosti. Aritmetika je disciplína matematiky, ktorá sa zaoberá opisovaním vlastností základných matematických operácií s číslami,“ poznamenáva Ing. Michal Mikulaško.

V súčasnosti už majú realizátori projektu vyvinutú beta verziu simulačnej aplikácie, tzv. aritmetický trenažér, ktorá sa používa pri tréningu žiakov na vybraných MŠ a ZŠ v Košiciach. Aplikácia sa využíva v tréningovom procese zameranom na budovanie matematickej a digitálnej kompetencie, ktorý realizuje Akadémia mentálnych algoritmov. Nasleduje etapa vývoja CRM a e-learningu v prepojení na atraktívnu herno-edukačnú aplikáciu pre zvýšenie motivácie a uplatnenie nadobudnutých zručností hráčov z tréningového procesu. S tým je spojené aj definovanie štatistického modelu vyhodnocovania výsledkov a automatizácia procesov. Ďalšia etapa bude zameraná na súťažnú platformu mentálnej atletiky pre budovanie komunity a zapojenie sa jej členov do súťaží.

Ilustračné foto: Pixabay/ElisaRiva

Záverečná etapa je podľa Ing. Michala Mikulaška vývoj analytického systému, ktorý bude zameraný na identifikáciu a hodnotenie duševného potenciálu.

„Tento nástroj môže mať široké využitie ako pre jednotlivcov, tak aj pre vzdelávací a firemný sektor či oblasť plánovania ľudských zdrojov. Dnešné technológie nám umožňujú automatizovať celý tréningový proces a uplatňovať umelú inteligenciu so zapojením strojového učenia. Zozbierané údaje z procesov je možné analyzovať a navrhovať tak oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť a poskytnúť optimálny tréningový plán podľa potrieb jednotlivca (dieťaťa). Tento systém sa môže stať súčasťou architektúry životného cyklu človeka a napomáhať mu tak na ceste za úspešným životným uplatnením v budúcnosti.“

V konečnom dôsledku sa využívaním tohto digitálneho systému zjednoduší a zefektívni proces kontinuálneho vzdelávania ako pre jednotlivca, tak aj pre vzdelávacie a firemné organizácie, pripomína ešte jeden z riešiteľov projektu. Očakávané výsledky sa podľa neho odzrkadlia až s odstupom času, a to vo forme zlepšenia procesnej rýchlosti myslenia a zapájania jednotlivých elementov myslenia, ako aj zlepšením pamäte, pozornosti, vnímania, predstavivosti, priestorovej orientácie.

Pozitívne výsledky z praxe

„Skúsenosti z tréningového procesu na školách ukazujú, že žiaci, ktorí sa zúčastnili aktivít, dosahujú viditeľné výsledky a úspechy, ktoré sú zaznamenávané ako rodičmi, tak aj pedagógmi a dá sa povedať, že vo všetkých oblastiach, nielen matematike. Očakávame, že si tréning myslenia nájde svoje uplatnenie nielen pre celoživotné vzdelávanie, ale aj pre jednotlivca v domácom prostredí.“    

O postupujúcich startupoch rozhodla v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Cieľom pobytu riešiteľov projektu MIND3X v Startup centre UVP Technikomu je rozvinúť  spoluprácu s univerzitami a zapojiť sa do programu vývoja a výskumu. „V krátkej budúcnosti sa zapojíme do start-up programu, ktorý realizuje spoločnosť Microsoft, čo nám umožní využívať najnovšie cloudové technológie umelej inteligencie a strojového učenia,“ dodáva ešte Ing. Michal Mikulaško.

*********************************************

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie poskytol: Ing. Michal Mikulaško

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: archív I. Mikulaška

Ilustračné foto: Pixabay/ElisaRiva

Zdroj videa: Youtube/Numerika OZAMA

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky