CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Laserové diaľkomery v robotike

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Laserové diaľkomery v robotike. Prednášajúci: Ing. Martin Dekan, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Laserové diaľkomery, nazývané aj lidary, a ich rôzne modifikácie sa stávajú bežnou súčasťou elektroniky okolo nás. Kedysi drahé zariadenia nájdeme v robotických vysávačoch a rôznych hračkách. Ale ako fungujú? Aké sú ich nedostatky? A naopak, aké sú ich výhody? Sú pre človeka bezpečné? Zdanlivo jednoduché fyzikálne princípy ukryté vo vnútri lidarov umožňujú vyvíjať sofistikované zariadenia, ktoré zľahčujú náš život. V prvej časti prednášky sa budeme venovať rôznym spôsobom fungovania laserových diaľkomerov, ich konštrukcii a porovnávaniu ich základných výhod a nevýhod. V druhej časti prednášky sa zameriame na základnú prácu s dátami z laserových diaľkomerov a ukážeme si aj niektoré praktické aplikácie.

O prednášajúcom:

Ing. Martin Dekan, PhD., vyštudoval odbor robotika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU BA). Doktorát získal z odboru automatizácia a riadenie. V súčasnosti pôsobí na oddelení robotiky v Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU BA. Špecializuje sa na oblasť riadenia mobilných robotických systémov, spracovanie dát laserových diaľkomerov a pôsobí ako pedagóg predmetov riadenie mobilných robotov a HMI (rozhranie medzi človekom a strojom) v robotike. Poskytuje odborné konzultácie v oblasti robotiky a je zakladajúcim členom občianskeho združenia Národné centrum robotiky.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube – CVTI SR.