Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Umelá inteligencia a autonómne autá

VEDA NA DOSAH

Umelá inteligencia počas jazdy nepíše správy do mobilu, nezaspí a jej pozornosť je rovnaká od štartu až po cieľ. Kto však bude zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí auto bez šoféra?

Podobných, dodnes nezodpovedaných otázok, ktoré sprevádzajú autonómne autá, je stále veľa. No ako by povedal klasik: „Pokrok nezastavíme.“

„Autonómne autá so sebou prinášajú mnohé pozitíva. Odborníci predpokladajú, že by sa s ich príchodom na cesty mohli znížiť emisie a nehodovosť. Na druhej strane však prinesú zmeny na pracovnom trhu, šoféri budú menej potrební,“ hovorí vo svojej prednáške inžinierka Ivana Budinská, odborníčka na kybernetiku a aplikovanú informatiku.

V online zázname z jej prednášky v CVTI SR sa dozviete, ako sa umelá inteligencia učí, aké typy softvérov sú v autonómnom aute potrebné, ako dokáže auto „vidieť“ v úplnej tme. Ale aj to, ako je možné, že si AI (artificial intelligence, umelá inteligecia) dokáže osvojiť rasistické správanie.

 

Ing. Ivana Budinská, PhD. získala vysokoškolské vzdelanie na ElF SVŠT v Bratislave v roku 1987. Od roku 1992 pracovala na Ústave teórie riadenia a robotiky SAV. Jej výskumná činnosť je orientovaná na oblasť kybernetiky a aplikovanej informatiky. V súčasnosti sa venuje aplikovaniu metód umelej inteligencie pre robotiku. Zameriava sa na metódy inšpirované prírodou, t. j. správanie sa sociálneho hmyzu, interakcie v rámci veľkých skupín vtákov, rýb, ale aj cicavcov (netopiere). Je školiteľkou PhD štúdia pre odbor kybernetika a robotika i pre odbor aplikovaná informatika.

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

(TL)
Zdroj: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky