CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Infodeň k ERA Talents

Biznismen kreslí virtuálny graf s údajmi do roku 2022. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu spolu s českým Technologickým centrom AV ČR organizujú spoločný informačný webinár k novému nástroju ERA Talents.

Téma

Detailne bude predstavený obsah výzvy tohoto nového nástroja programu Horizontu Európa podporujúceho tzv. wideningové krajiny (napr. špecifické podmienky, vysielanie pracovníkov, očakávané výstupy, medziodvetvová mobilita, návratová fáza či reintegrácia) a pokúsime sa zodpovedať na otázky od účastníkov.

Kedy a ako sa pripojím

Webinár sa bude konať dňa 15. júna 2022 v popoludňajších hodinách od 14:00 hod. online.

Registrácia: https://geform.tc.cz/Infoday_ERA_Talents

Viac info

Program (.pdf z portálu eraportál)

https://eraportal.sk/podujatia/cz-sk-infoden-k-era-talents/