Prednáška / celá Európa

Industry 5.0: Od teórie do praxe

Industry 5.0: Od teórie do praxe

Toto podujatie už prebehlo.

Priemysel 5.0 je koncept, ktorý zaviedla Európska komisia s cieľom riešiť potrebu novej priemyselnej paradigmy nad rámec Priemyslu 4.0, ktorá sa v priebehu rokov stáva čoraz potrebnejšou v súvislosti s čoraz zložitejšími a naliehavejšími ekonomickými a spoločenskými výzvami, ako napr.:

  • Klimatické zmeny a kolaps biodiverzity
  • Nedostatok zdrojov
  • Globálne otrasy, ako je pandémia COVID-19 a nedávno vojna na Ukrajine

Priemysel 5.0 sa snaží poskytnúť takúto odpoveď a „poskytuje víziu priemyslu, ktorá sa zameriava nad rámec účinnosti a produktivity ako jediné ciele a posilňuje úlohu a prínos priemyslu pre spoločnosť“.  Dopĺňa existujúci prístup Industry 4.0 tým, že špecificky dáva výskum a inovácie do služieb prechodu na udržateľný, na človeka zameraný a odolný európsky priemysel.

Počas tohto webinára bude tento koncept vysvetlený a ilustrovaný príkladmi inovatívnych politík a postupov, ktoré zodpovedajú konceptu Industry 5.0. Vybralo sa niekoľko postupov na základe ich relevantnosti pre „dvojitý prechod“.

Kedy a ako sa webinár Od teórie do praxe uskutoční

Webinár sa uskutoční online formou prostredníctvom platformy Zoom dňa 22. septembra 2022 od 15.00 do 16.30.

Registrácia je cez odkaz https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Q84ORe4rTrO8ABaNY6-5vQ

Podujatie bude v angličtine.

Čo môžete očakávať

Webinár navrhli a budú ho moderovať Luc Schmerber a René Tönnisson, tematickí experti na konkurencieschopnosť MSP.

Prednášky

Hlavná prednáška Seana O’Reagaina, vedúceho oddelenia Industry 5.0 z Európskej komisie o paradigme Industry 5.0 a priemyselnej politike EÚ.

Ďalšie prezentácie:
Kristiina Jokelainen z regionálnej rady Laponska o podpore prijatia zelenej transformácie a digitalizácie.
Sergio Martínea Pérez z oddelenia hospodárskeho rozvoja vlády Katalánska v Španielsku o teritoriálnych zdieľaných programoch na urýchlenie zelených a digitálnych prechodov.
Oliver Kuschel z ANTHROPIA GmbH, Nemecko o Impact Factory.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/industry-5-0-from-theory-to-practice/

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/industry-50-from-theory-to-practice