Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Česku vznikne nové centrum zamerané na environmentálnu a technologickú etiku

VEDA NA DOSAH

Systematický výskum etických problémov spojených so zmenou klímy, vývojom umelej inteligencie a nových technológií v Česku chýbal.

Koncept zelenej technológie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Centrum pre environmentálnu a technologickú etiku – Praha (CETE-P) má situáciu zmeniť. Nové výskumné centrum vznikne pri Filozofickom ústave Akadémie vied ČR. Na jeho zriadení a rozvoji sa vďaka prestížnemu európskemu grantu z programu ERA Chairs bude podieľať popredný svetový odborník na danú problematiku Mark Coeckelbergh z Viedenskej univerzity.

Vznikajúce výskumné pracovisko ponúkne napríklad odborné poradenstvo orgánom českej štátnej správy a pomôže pri rozvoji potrebných verejných politík v spomínaných oblastiach. Zároveň chce prispieť k informovanej verejnej diskusii a viac do nej vtiahnuť občanov.

„V rámci Filozofického ústavu tento rok začalo fungovať špeciálne oddelenie aplikovanej filozofie a etiky. Reagovali sme tak na potrebu riešiť etickú stránku problémov vyplývajúcu z aktuálneho spoločenského záujmu,“ povedal Ondrej Ševeček, riaditeľ Filozofického ústavu AV ČR.

Založenie Centra pre environmentálnu a technologickú etiku v Prahe posúva tieto snahy do medzinárodnej roviny a predstavuje ojedinelú príležitosť hlavne pre región strednej a východnej Európy, kde pracoviská podobného charakteru ešte len vznikajú. „Pre nás to znamená posilnenie pozície nášho ústavu ako národného lídra a rešpektovaného medzinárodného partnera. Zároveň si od toho sľubujeme, že prilákame špičkových zahraničných výskumníkov,“ dodáva Ševeček.

Vznik centra pomôže rozvoju dlhodobej spolupráce s ďalšími podobne orientovanými inštitúciami v zahraničí a taktiež medzi vysokými školami a výskumnými pracoviskami Akadémie vied ČR.

Koncept spolupráce a prepojenia cez sieť. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Umelá inteligencia verzus osobné dáta

„Nové výskumné centrum začne svoju činnosť v januári 2023 a jeho tím bude zostavený pod vedením jedného z najrešpektovanejších odborníkov v odbore filozofie techniky Marka Coeckelbergha,“ vysvetľuje filozof Peter Urban, koordinátor projektu.

„Komunikačné technológie, biotechnológie či umelá inteligencia zásadne premenili náš svet a dôsledky tohto vývoja sú nezvratné. Napríklad vidíme, ako umelá inteligencia umožňuje zber ohromného množstva dát o každom z nás, pričom môžu byť využité k presadzovaniu rôznych ekonomických a politických záujmov na úkor našich práv a slobôd. Ako rozlíšiť eticky prijateľné a neprijateľné spôsoby využitia nových technológií? A ako správne nastaviť pravidlá, ktoré majú v našej spoločnosti regulovať vývoj a použitie umelej inteligencie? To je príklad otázok, na ktoré by mal výskum novovznikajúceho medzinárodného tímu vo Filozofickom ústave AV ČR hľadať odpovede,“ dopĺňa Peter Urban.

Centrum pre environmentálnu a technologickú etiku – Praha (CETE-P) vzniká vďaka úspechu Filozofického ústavu AV ČR v rámci grantovej výzvy ERA Chairs, ktorá je súčasťou prestížneho európskeho programu Horizon Europe, zameraného na financovanie výskumu a inovácií.

V európskej konkurencii osemdesiatich ôsmich projektov získal Filozofický ústav AV ČR podporu ako jedna zo štyroch českých inštitúcií spolu s Biologickým centrom AV ČR, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci. K príprave úspešného projektu prispelo Technologické centrum AV ČR.

Zdroj: TS Akadémia vied ČR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky