Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ich inovácie sa dajú využiť v praxi. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

VEDA NA DOSAH

Dali nové možnosti reprodukčnej medicíne aj ochrane lesa bez chémie. V Košiciach vytvorili klaster, ktorý „fandí“ novému priemyslu.

Ocenení vedci s cenou COINTT 2021. Foto: Marián Zelenák, CVTI SR

Ocenení COINTT 2021: zľava: Ing. Andrej Kunca, PhD., (Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici), doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta), doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD., (Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave), doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (CTT UPJŠ), Ing. Michal Lalík, PhD., (Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici). Foto: Marián Zelenák, CVTI SR

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Cieľom ocenenia je, aby sa vedci svojím potenciálom stále viac pripomínali i komerčnému prostrediu. Z predchádzajúcich ročníkov vzišlo spolu 21 víťazov. Tento rok k nim pribudli ďalší traja.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 bola udelená v troch kategóriách. Kategória Inovácia patrila biomedicíne. Víťazom je MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF) procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre tento proces, ktorý aj u nás posúva riešenie umelého oplodnenia o ďalší odborný krok vyššie. Inovácia vznikla na základe spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.

Ako uviedla Miroslava Rabajdová z vedeckého tímu UPJŠ: „Stále spoznávame, aké sú veľké intervaly a neprebádané oblasti umelej inteligencie, ktorá sa dá využiť v biomedicíne.“ Nomináciu do súťaže zaslal Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pomyselne zelenou sa tento rok stala kategória Inovátor/Inovátorka. Cenu získal kolektív pôvodcov Nosiča biologicky aktívneho organizmu pre použitie v ochrane lesa z Národného lesníckeho centra, Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici.

„Pracujeme na výskume ochrany lesa proti škodlivému hmyzu alebo hubám, ktoré sa premnožujú v našich lesoch. Keďže je trend znižovať používanie pesticídov, tak sme sa zamerali na výskum biologických prípravkov a materiálov,” hovorí Andrej Kunc, jeden z kolektívu ocenených v tejto kategórii, a dodáva, že je úžasné získať takéto ocenenie za svoju prácu.

Pôvodcovia tejto inovácie v procese ochrany a komercializácie už niekoľko rokov spolupracujú s Centrom transferu technológií pri CVTI SR, ktoré aj zaslalo nomináciu do súťaže. Vďaka správnemu prístupu k veci v procese transferu technológií má táto inovácia veľký potenciál byť komerčne úspešnou a pomáhať zdravším lesom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého iniciátorom vrátane prípravy podkladov celého projektu je Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (TIP UPJŠ) sa stal víťazom kategórie Počin v oblasti transferu technológií. Cenu za TIP UPJŠ prišla prevziať Renáta Bačárová, ktorá vyzdvihla pôvodcu myšlienky počinu – profesora Pavla Miškovského, riaditeľa TIP UPJŠ -, ako aj dôležitosť tímovej práce, a to nielen na tomto projekte. „Vďaka podpornému tímu, ktorý pracuje pri vedcoch sa podarilo vybudovať technologický inovačný park na našej univerzite, ktorý už teraz presahuje aj hranice našej univerzity. Je to dôkaz, že ideme ďalej a snažíme sa spájať kolektívy, ktoré majú do transferu technológií čo povedať.“

Ocenenie prebehlo tradične ako súčasť medzinárodného podujatia, konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021). Témou aktuálneho ročníka najväčšej konferencie na Slovensku venovanej téme transferu technológií, jednej z najvýznamnejších konferencií organizovaných CVTI SR, bolo Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Viac informácií o podujatí COINTT nájdete na webovej stránke www.cointt.sk.

Zdroj: TS CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky