Súťaž, Výzva / celé Slovensko

Falling Walls Lab MSCA 2022 – prihlasovanie

Banner podujatia: Falling Walls Lab MSCA – Prihlasovanie

Toto podujatie už prebehlo.

Falling Walls Lab MSCA 2022 teraz prijíma prihlášky, ktoré prezentujú kvalitu, rozmanitosť a vášeň najinovatívnejších myslí, ktoré sa zúčastňujú na MSCA.

Marie Skłodowska-Curie Actions (ďalej len „MSCA“) je súčasťou programu Horizont Európa a je hlavným programom Európskej únie na financovanie doktorandského vzdelávania a postdoktorandskej odbornej prípravy výskumných pracovníkov.

MSCA financujú excelentný výskum a inovácie a poskytujú výskumným pracovníkom vo všetkých fázach ich kariéry nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom cezhraničnej mobility a kontaktu s rôznymi sektormi a disciplínami.

Dokedy a ako sa môžem prihlásiť

Uzávierka prihlášok je 21. marca 2022 o 12.00 hod.

Je potrebné nahrať krátke, spontánne dvojminútové video v angličtine, v ktorom stručne a zrozumiteľne vysvetlíte svoju výskumnú tému, inovatívny projekt, sociálnu iniciatívu, obchodný model alebo nápad a ako ho váš projekt MSCA podporuje, a potom nasledovať tento odkaz na webový formulár, ktorý môžete použiť na odoslanie videa.

Ak chcete podať prihlášku, prejdite na tento odkaz na stránku Falling Walls Lab Marie Skłodowska-Curie Actions.

Podmienky účasti

Prihlásiť sa môžu štipendisti zo všetkých akcií Marie Skłodowska-Curie. Patria sem začínajúci a skúsení výskumní pracovníci a zamestnanci pracujúci v oblasti výskumu a inovácií. Uchádzači musia byť v termíne uzávierky štipendistami MSCA, ktorí sa zúčastňujú na niektorom z projektov MSCA (vrátane ITN, IF, RISE a COFUND).

Osoby, ktoré boli vybrané na účasť v predchádzajúcich ročníkoch, sa žiaľ nemôžu prihlásiť znova.

Ak sa chcete prihlásiť, musíte tiež spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

  • v súčasnosti ste zapísaný na univerzite a/alebo ste postdoktorand,
  • bakalársky titul ste získali najneskôr pred 10 rokmi,
  • magisterský titul ste získali najviac pred 7 rokmi,
  • doktorát ste získali najviac pred 5 rokmi.

Vybraní členovia MSCA predstavia v trojminútovom videu svoju výskumnú tému, inovatívny projekt, sociálnu iniciatívu, obchodný model alebo nápady. Potom budú naživo odpovedať na otázky vysokokvalitnej poroty.

Organizátori tiež pomôžu súťažiacim nahrať ich záverečné profesionálne video vystúpenie.

Súťaž Falling Walls Lab MSCA sa uskutoční 24. mája 2022 v rámci konferencie MSCA organizovanej v rámci francúzskeho predsedníctva Rady EÚ.

Viac info

https://falling-walls.com/lab/apply/marie-sklodowska-curie-actions-online-lab-3/

https://www.slord.sk/aktuality/prezentujte-svoj-vyskum-sutaz-msca-falling-walls-lab-otvorena/